Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 22
Toàn hệ thống: 1279
Trong vòng 1 giờ qua

Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai tổ chức buổi hội thảo "Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai: tiềm năng và nhu cầu" tại Phòng họp Trường Cao Đẵng Sư Phạm Gia Lai vào lúc 7h30 ngày 19/12/2014. Kính mời quý Thầy Cô đến tham dự hội thảo.

Trân trọng!

Ban QL NCKH-HTQT