Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 154
Toàn hệ thống: 1782
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN


 Tải thời khóa biểu tại đây

Sinh viên có tên trong danh sách "Phân lớp học lại" (có file đính kèm), theo dõi lịch học của các lớp trong thời khóa biểu hàng tuần để tham gia các buổi học đầy đủ.

Lưu ý:

- Sinh viên không có tên trong "Danh sách sinh viên đăng ký thành công" sẽ không được tham gia thi kết thúc môn học.

- "Danh sách sinh viên đăng ký thành công" sẽ được Ban Quản lý Đào lý thông báo sau.

- Sinh viên xem danh sách "Phân lớp học lại" tại đây

 

Địa chỉ: 126 Lê Thánh Tôn, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện Thoại: 0593 877035

Email: phgl@hcmuaf.edu.vn