Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 520
Toàn hệ thống: 13363
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

Nhằm thực hiện việc ký hợp đồng lao động cho cán bộ - giảng viên đang công tác tại Phân hiệu được kịp thời, nhanh chóng.

- Đơn vị chức năng cần phổ biến đến nhân sự trực thuộc về việc hướng dẫn tái ký hợp đồng lao động một cách chính xác.

- Cán bộ - giảng viên Phân hiệu hết hạn hợp đồng phải làm Đơn xin ký tiếp Hợp đồng kèm theo Bản tự kiểm gửi Ban Tổ chức – Hành chính trước ngày hết hạn hợp đồng là 30 ngày (Ban Tổ chức – Hành chính sẽ không thông báo cho từng cá nhân). Đối với cá nhân quá hạn hợp đồng từ 3 tháng trở lên phải gửi thêm Bản tường trình về việc xin ký hợp đồng muộn.

 

Số lần xem trang : :5226
Nhập ngày : 21-12-2011
Điều chỉnh lần cuối :24-08-2016

Hợp đồng (TC-HC)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một chín sáu bốn tám