Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 114
Toàn hệ thống: 5023
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN PAX

 

- Thời hạn đề cử: Ngày 15 tháng 4 năm 2012

+ Đơn đề cử được xem là hợp lệ nếu được gửi qua email trước thời hạn. Đơn đề cử cũng là yêu cầu bắt buộc cho tất cả các ứng viên trước khi hoàn thành mẫu đơn đăng kí.

+ Các tổ chức đối tác có thể nộp đơn đề cử cho sinh viên vào mùa thu 2012 hoặc mùa xuân 2013. Chúng tôi chỉ áp dụng chương trình này mỗi năm 1 lần.

- Hạn chót đăng ký trực tuyến: Ngày 1 tháng 5 năm 2012

+ Sinh viên phải đăng ký trực tuyến trên mạng tại địa chỉ http://www.oia.nchu.edu.tw/application và gửi qua mail bản gốc của hồ sơ được yêu cầu.

+ Hệ thống đăng ký trực tuyến của PAX sẽ mở từ ngày 1 tháng 3 đến 1 tháng 5 năm 2012.

- Lợi ích: (chỉ có giá trị trong năm 2012/2013 PAX và có thể thay đổi ở các năm tiếp theo)

+ Miễn học phí

+ Miễn phí Chương trình học tiếng Trung quốc cho sinh viên quốc tế

+ Miễn phí chỗ ở (2 đến 4 sinh viên mỗi phòng; không bao gồm các dịch vụ tiện ích và các loại phí khác)

+ Phí sinh hoạt hàng tháng là 800 NT

- Số ứng viên tối đa:

+ Thời gian nghiên cứu tích lũy ở nước ngoài được phân bổ cho từng ứng viên  đủ điều kiện để nhận toàn bộ các lợi ích PAX không được vượt quá  bốn học kỳ. Chẳng hạn như, các tổ chức đối tác có thể giới thiệu 2 sinh viên cho mỗi năm, 4 sinh viên cho mỗi học kỳ, hoặc kết hợp cùng tổng cộng 4 kỳ.

- Để biết thêm chi tiết về chương trình, truy cập trang web: http://www.oia.nchu.edu.tw/english/03_exchange.php?MID=6.

 

Số lần xem trang : :3925
Nhập ngày : 03-01-2012
Điều chỉnh lần cuối :

Học bổng (NCKH&HTQT)

HỌC BỔNG CỦA HỘI LIÊN HIỆP NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG NAM Á (11-03-2014)

HỌC BỔNG SAU ĐẠI HỌC NEWZEALAND NĂM 2015(07-03-2014)

HỌC BỔNG QUẢN LÍ ĐẠI HỌC LA TROBE, ÚC(12-12-2013)

HỌC BỔNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO VIỆT NAM (JDS) NĂM 2014 (02-10-2013)

Học bổng nghề ENDEAVOUR(22-05-2013)

HỌC BỔNG THẠC SĨ CHÍNH PHỦ INDONESIA 2013-2014(10-04-2013)

CHƯƠNG TRÌNH AGROSTUDY VÀ ARAVA TẠI ISRAEL(05-03-2013)

Học bổng chính phủ Australia – ADS 2014(21-01-2013)

HỌC BỔNG TIẾN SĨ VẬT LÍ QUỐC TẾ SUT(22-09-2012)

HỌC BỔNG NEW ZEALAND tại VIỆT NAM(21-06-2012)

HỌC BỔNG DAAD(18-06-2012)

Học bổng Thạc sỹ toàn phần Panasonic tại Nhật Bản 2013 (21-02-2012)

Học bổng của chính phủ Trung Quốc 2012 - 2013 (21-02-2012)

Học bổng song phương Bỉ, 2011 - 2012(25-10-2011)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai một ba chín