Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 543
Toàn hệ thống: 13442
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

                                                      HỌC BỔNG NGHỀ ENDEAVOUR

    Giới thiệu về học bổng Endeavour

    Học bổng Đào tạo và Giáo dục Nghề Endeavour là một học bổng nổi tiếng được chính phủ Úc trao cho các sinh viên nước ngoài. Học bổng này cung cấp tài chính cho các sinh viên trong 2,5 năm để theo các khóa học. Học bổng cũng hỗ trợ cho sinh viên khóa học tiếng Anh trong vòng 6 tháng trị giá $ 10,000.

    Hạn nộp đơn học bổng: 30/6/2013

    Điều kiện 

1.      Là công dân của các nước tham gia vào chương trình học bổng này.

2.      Hoàn thành cấp học tương đương với lớp 10 của Hệ thống giáo dục của Úc.

3.      Nộp đơn và đã được chấp nhận tại các cơ sở dạy nghề tại Úc và bắt đầu khóa học năm 2014.

    Các tiêu chí lựa chọn:

1.      Giấy chứng nhận về thành tích học tập trong các hoạt động giáo dục hay nghề và ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc. Các ứng viên có kinh nghiệm làm việc liên quan trực tiếp đến khóa học dự kiến sẽ được ưu tiên. (30%)

2.      Chương trình nghiên cứu hay học tập chi tiết. (20%)

3.      Bản đề xuất tương ứng với nhu cầu của ứng viên cũng như sự quan tâm của nước Úc và nước sở tại (15%)

4.      Tiềm năng của ứng viên để duy trì các mối quan hệ hợp tác với Úc và tiềm năng để tham gia vào cộng đồng học thuật rộng lớn hơn và có trình độ cao hơn ở nước sở tại khi họ quay về sau chương trình. (20%)

5.      Giấy chứng nhận về việc phục vụ cộng đồng. Phục vụ cộng đồng miễn phí trong hoặc ngoài lĩnh vực chuyên môn. (15%)

   Học bổng bao gồm các chi phí:

1.      Chi phí đi lại: $4,500

2.      Chi phí ổn định nơi ở: $4,000

3.      Phí sinh hoạt hàng tháng: : $2,500

4.      Học phí: $6,500

5.      Đào tạo tiếng Anh: $10,000

6.      Bảo hiểm sức khỏe

7.      Bảo hiểm đi lại

8.      Tổng giá trị của học bổng: $119,500

    Truy cập theo đường dẫn để biết thêm chi tiết:  Endeavour Vocational Education and Training (VET) Award, 2014 : 2013 2014 Scholarship Positions 
     Nguồn: http://scholarship-positions.com 
 

Số lần xem trang : :4136
Nhập ngày : 22-05-2013
Điều chỉnh lần cuối :

Học bổng (NCKH&HTQT)

HỌC BỔNG CỦA HỘI LIÊN HIỆP NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG NAM Á (11-03-2014)

HỌC BỔNG SAU ĐẠI HỌC NEWZEALAND NĂM 2015(07-03-2014)

HỌC BỔNG QUẢN LÍ ĐẠI HỌC LA TROBE, ÚC(12-12-2013)

HỌC BỔNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO VIỆT NAM (JDS) NĂM 2014 (02-10-2013)

HỌC BỔNG THẠC SĨ CHÍNH PHỦ INDONESIA 2013-2014(10-04-2013)

CHƯƠNG TRÌNH AGROSTUDY VÀ ARAVA TẠI ISRAEL(05-03-2013)

Học bổng chính phủ Australia – ADS 2014(21-01-2013)

HỌC BỔNG TIẾN SĨ VẬT LÍ QUỐC TẾ SUT(22-09-2012)

HỌC BỔNG NEW ZEALAND tại VIỆT NAM(21-06-2012)

HỌC BỔNG DAAD(18-06-2012)

Học bổng Thạc sỹ toàn phần Panasonic tại Nhật Bản 2013 (21-02-2012)

Học bổng của chính phủ Trung Quốc 2012 - 2013 (21-02-2012)

Chương trình trao đổi SV PAX 2012(03-01-2012)

Học bổng song phương Bỉ, 2011 - 2012(25-10-2011)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu chín chín ba ba