Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 1367
Toàn hệ thống: 36595
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

Thời gian học:       15/5/2017 – 21/5/2017

Chi tiết lịch học:     THỰC TẬP TẠI TRƯỜNG CHÍNH

Lịch học bổ sung:          

Số lần xem trang : :11783
Nhập ngày : 25-09-2013
Điều chỉnh lần cuối :14-05-2017

Thời khóa biểu khóa 2013

Lịch học lớp DH13QMGL - Học kỳ II năm học 2016 - 2017(25-09-2013)

Lịch học lớp DH13NHGL - Học kỳ II năm học 2016 - 2017(25-09-2013)

Lịch học lớp DH13LNGL - Học kỳ II năm học 2016 - 2017(25-09-2013)

Lịch học lớp DH13BQGL - Học kỳ II năm học 2016 - 2017(25-09-2013)

Lịch học lớp DH13KEGL - Học kỳ II năm học 2016 - 2017(25-09-2013)

Lịch học lớp DH13QLGL - Học kỳ II năm học 2016 - 2017(25-09-2013)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn hai bốn ba hai