Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 530
Toàn hệ thống: 13394
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

 Thông báo hướng dẫn tổ chức Đại hội chi Đoàn năm học 2013-2014. Xem tại đây

Bản văn kiện đại hội (bản mẫu). Xem tại đây

Bản hướng dẫn tổ chức đại hội. Xem tại đây

Thủ tục tổ chức đại hội. Xem tại đây

Mẫu đề nghị khen thưởng. Xem tại đây

Số lần xem trang : :3993
Nhập ngày : 08-10-2013
Điều chỉnh lần cuối :

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU TIỀN ỦNG HỘ(10-12-2013)

KẾ HOẠCH TỔ HỘI DIỄN VĂN NGHỆ CHÀO XUÂN LẦN II NĂM 2013(10-12-2013)

LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG CHUYỀN LCĐ NÔNG LÂM MỞ RỘNG LẦN I NĂM 2013(14-11-2013)

BẢN ĐỀ NGHỊ CHUẨN Y KẾT QUẢ ĐẠI HỘI(07-11-2013)

THÔNG BÁO HỌP BCH LCĐ NÔNG LÂM MỞ RỘNG 07/11/2013(05-11-2013)

TRIỂN KHAI CUỘC THI "AN TOÀN GIAO THÔNG QUA GÓC NHÌN SINH VIÊN"(31-10-2013)

THÔNG BÁO "V/v TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TƯỞNG NHỚ ĐỒNG CHÍ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP"(31-10-2013)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢI BÓNG CHUYỀN LCĐ NÔNG LÂM MỞ RỘNG LẦN I NĂM 2013(31-10-2013)

BIÊN BẢN HỌP BAN CHẤP HÀNH LCĐ NÔNG LÂM (03/10/2013)(10-10-2013)

ĐĂNG KÝ RÈN LUYỆN ĐOÀN VIÊN NĂM HỌC 2013-2014(01-10-2013)

KẾ HOẠCH THAM GIA CUỘC THI "60 NĂM ÂM VANG ĐIỆN BIÊN (07/05/1954-07/05/2014)"(01-10-2013)

MẪU BẢN KẾT KHÔNG VI PHẠM AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM HỌC 2013-2014(01-10-2013)

THÔNG BÁO ĐOÀN TRƯỜNG THÁNG 10/2013.(01-10-2013)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THÁNG 10/2013(01-10-2013)

Hướng dẫn thực hiện “Chương trình rèn luyện Đoàn viên trong thời kỳ mới”(14-03-2012)

HƯỚNG DẪN TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI ĐOÀN VIÊN VÀ CHI ĐOÀN(27-10-2011)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba bốn sáu tám năm