Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 522
Toàn hệ thống: 13374
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

Phân hiệu Gia Lai thông báo đến sinh viên hệ chính quy các khóa 2010, 2011, 2012 về việc đăng ký Bảo hiểm y tế bắt buộcBảo hiểm thân thể trong năm học 2013 - 2014 như sau:

I. Bảo hiểm y tế bắt buộc

1. Mức đóng

- Phí Bảo hiểm y tế bắt buộc: 290.000 đồng/sinh viên/12 tháng.

Lưu ý: Đối với HSSV thuộc các nhóm đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số vùng khó khăn, thân nhân người có công với cách mạng, thân nhân sĩ quan, binh sĩ quân đội, công an, cơ yếu, bảo trợ xã hội … đã được cấp thẻ BHYT bắt buộc tại địa phương thì phải photo thẻ BHYT nộp lại cho Phân hiệu.

2. Thời gian và cách thức đăng ký

Ban cán sự của lớp hoặc giáo viên chủ nhiệm liên hệ Bộ phận Tổ chức – Hành chính để nhận mẫu đăng ký (hoặc download mẫu trên trang web của Phân hiệu) và nộp phí bảo hiểm + danh sách đăng ký (có chữ ký của giáo viên chủ nhiệm) trước ngày 01/12/2013.

Những sinh viên thuộc đối tượng đã có thẻ BHYT do địa phương cấp phải photo thẻ (kèm theo thẻ gốc để đối chiếu) gửi Bộ phận Tổ chức – Hành chính trước ngày 01/12/2013.

Sinh viên không tham gia Bảo hiểm y tế bắt buộc Phân hiệu sẽ không chịu trách nhiệm nếu sinh viên xảy ra rủi ro.

Lưu ý: Bảo hiểm y tế bắt buộc thuộc diện phải tham gia đối với tất cả sinh viên theo học tại Phân hiệu. Sinh viên đăng ký bảo hiểm y tế cần đăng ký theo lớp.

II. Bảo hiểm thân thể

1. Mức đóng

- Phí Bảo hiểm thân thể: 70.000 đồng/sinh viên/12 tháng (Bảo Việt Gia Lai).

2. Thời gian và cách thức đăng ký

Ban cán sự của lớp hoặc giáo viên chủ nhiệm liên hệ Bộ phận Tổ chức – Hành chính để nhận mẫu đăng ký (hoặc download mẫu trên trang web của Phân hiệu) và nộp phí bảo hiểm + danh sách đăng ký (có chữ ký của giáo viên chủ nhiệm) tại Bộ phận Tổ chức – Hành chính trước ngày 01/12/2013.

Mẫu đăng ký: BHYT, BHTT.

Số lần xem trang : :4261
Nhập ngày : 21-10-2013
Điều chỉnh lần cuối :12-12-2013

Thông báo của Ban Tổ chức - Hành chính

Thông báo Tuyển dụng giảng viên Phân hiệu Gia Lai 2016(02-11-2016)

Thông báo về việc xét tuyển Giảng viên vào làm việc tại Phân hiệu Gia Lai(12-04-2016)

Thông báo về việc bổ sung hồ sơ tuyển dụng giảng viên Phân hiệu Gia Lai 2016 (07-04-2016)

Thông báo về việc tuyển dụng giảng viên Phân hiệu Gia Lai 2016(22-01-2016)

Thông báo về việc tuyển dụng giảng viên Phân hiệu Gia Lai 2014(10-11-2014)

Thông báo về việc bổ sung hồ sơ cán bộ - giảng viên Phân hiệu Gia Lai(17-12-2013)

Thông báo về việc tái ký hợp đồng lao động tháng 11/2013(05-11-2013)

Thông báo về việc Thi tuyển viên chức 2013 (24-10-2013)

Thông báo về việc khám sức khỏe đầu năm - sinh viên khóa 2013(10-10-2013)

Thông báo về việc triệu tập CB-GV Phân hiệu Gia Lai đi rà soát năng lực tiếng Anh 05/9/2013(02-10-2013)

Thông báo về việc tái ký hợp đồng lao động tháng 8/2013(06-08-2013)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu sáu chín không tám