Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 528
Toàn hệ thống: 13391
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

 Các khoa triển khai lịch tập các tiết mục văn nghệ và nộp chương trình thi diễn về BCH LCĐ đến hết ngày 12/11/2013. Xem kế hoạch và lịch chạy chương trình tại đây.

Số lần xem trang : :3830
Nhập ngày : 10-12-2013
Điều chỉnh lần cuối :

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU TIỀN ỦNG HỘ(10-12-2013)

LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG CHUYỀN LCĐ NÔNG LÂM MỞ RỘNG LẦN I NĂM 2013(14-11-2013)

BẢN ĐỀ NGHỊ CHUẨN Y KẾT QUẢ ĐẠI HỘI(07-11-2013)

THÔNG BÁO HỌP BCH LCĐ NÔNG LÂM MỞ RỘNG 07/11/2013(05-11-2013)

TRIỂN KHAI CUỘC THI "AN TOÀN GIAO THÔNG QUA GÓC NHÌN SINH VIÊN"(31-10-2013)

THÔNG BÁO "V/v TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TƯỞNG NHỚ ĐỒNG CHÍ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP"(31-10-2013)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢI BÓNG CHUYỀN LCĐ NÔNG LÂM MỞ RỘNG LẦN I NĂM 2013(31-10-2013)

BIÊN BẢN HỌP BAN CHẤP HÀNH LCĐ NÔNG LÂM (03/10/2013)(10-10-2013)

THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN NĂM HỌC 2013-2014(08-10-2013)

ĐĂNG KÝ RÈN LUYỆN ĐOÀN VIÊN NĂM HỌC 2013-2014(01-10-2013)

KẾ HOẠCH THAM GIA CUỘC THI "60 NĂM ÂM VANG ĐIỆN BIÊN (07/05/1954-07/05/2014)"(01-10-2013)

MẪU BẢN KẾT KHÔNG VI PHẠM AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM HỌC 2013-2014(01-10-2013)

THÔNG BÁO ĐOÀN TRƯỜNG THÁNG 10/2013.(01-10-2013)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THÁNG 10/2013(01-10-2013)

Hướng dẫn thực hiện “Chương trình rèn luyện Đoàn viên trong thời kỳ mới”(14-03-2012)

HƯỚNG DẪN TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI ĐOÀN VIÊN VÀ CHI ĐOÀN(27-10-2011)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba một hai sáu chín