Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 1627
Toàn hệ thống: 43903
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

THÔNG BÁO

V/v: “Thời gian thu tiền đăng ký học lại HK 1 năm học 2013-2014”

 

1.      Thời gian thu: từ 08 giờ ngày 23/12/2013 đến 16h ngày 27/12/2013.

2.      Địa điểm: Bộ phận Kế hoạch – Tài chính (Phòng K101)

3.      Mức thu :  160.000đồng/ Tín chỉ

Sau thời hạn trên, Bộ phận Kế Hoạch Tài chính sẽ khóa sổ và không giải quyết mọi khiếu nại.

      Trân trọng thông báo !

                                                                                          BỘ PHẬN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

- See more at: http://phgl.hcmuaf.edu.vn/phgl-18531-1/thong-bao-thoi-gian-thu-tien-hoc-lai-hk-1-nam-hoc-2013-2014.html#sthash.8JVym7HI.dp

THÔNG BÁO

V/v: “Thời gian thu tiền đăng ký học lại HK 1 năm học 2013-2014”

 

1.      Thời gian thu: từ 08 giờ ngày 23/12/2013 đến 16h ngày 27/12/2013.

2.      Địa điểm: Bộ phận Kế hoạch – Tài chính (Phòng K101)

3.      Mức thu :  160.000đồng/ Tín chỉ

Sau thời hạn trên, Bộ phận Kế Hoạch Tài chính sẽ khóa sổ và không giải quyết mọi khiếu nại.

      Trân trọng thông báo !

                                                                                          BỘ PHẬN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

- See more at: http://phgl.hcmuaf.edu.vn/phgl-18531-1/thong-bao-thoi-gian-thu-tien-hoc-lai-hk-1-nam-hoc-2013-2014.html#sthash.8JVym7HI.dpuf

THÔNG BÁO

V/v: “Thời gian thu tiền đăng ký học lại HK 2 năm học 2013-2014”

 

1.      Thời gian thu: từ 08 giờ ngày 28/2/2014 đến 16h ngày 10/3/2014.

2.      Địa điểm: Bộ phận Kế hoạch – Tài chính (Phòng K101)

3.      Mức thu :  160.000đồng/ Tín chỉ

Sau thời hạn trên, Bộ phận Kế Hoạch Tài chính sẽ khóa sổ và không giải quyết mọi khiếu nại.

Những sinh viên đã đăng ký học lại học kỳ I năm học 2013-2014 nhưng chưa nộp tiền có thể nộp bổ sung vào thời gian này.

                                                                                                                          BỘ PHẬN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Số lần xem trang : :618
Nhập ngày : 27-02-2014
Điều chỉnh lần cuối :27-02-2014

- See more at: http://phgl.hcmuaf.edu.vn/phgl-18851-1/thong-bao-thoi-gian-thu-tien-hoc-lai-hk-2-nam-hoc-2013-2014.html#sthash.tGx24h4N.dpuf

THÔNG BÁO

V/v: “Thời gian thu tiền đăng ký học lại HK 2 năm học 2013-2014 - bổ sung”

 

1.      Thời gian thu: từ 08 giờ ngày 07/4/2014 đến 16h ngày 10/4/2014

2.      Địa điểm: Bộ phận Kế hoạch – Tài chính (Phòng K101)

3.      Mức thu :  160.000đồng/ Tín chỉ

Sau thời hạn trên, Bộ phận Kế Hoạch Tài chính sẽ khóa sổ và không giải quyết mọi khiếu nại.

Những sinh viên đã đăng ký học lại học kỳ I năm học 2013-2014 nhưng chưa nộp tiền có thể nộp bổ sung vào thời gian này.

                                                                                                                          BỘ PHẬN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

 

Số lần xem trang : :3981
Nhập ngày : 02-04-2014
Điều chỉnh lần cuối :21-05-2014

Thông báo của Ban Kế hoạch - Tài chính

Thông báo về Thời gian thu tiền đăng ký học lại

Thông báo thời gian thu tiền đăng ký học lại HK3 năm học 2016-2017 và HK 1 năm học 2017-2018

Thông báo mức học phí Học kỳ I, năm học 2017 - 2018(30-09-2017)

Thông báo về việc “Nộp tiền đăng ký học lại tại TP.HCM của học kỳ III năm học 2016-2017”(06-07-2017)

Thông báo về việc “Lập danh sách đối với sinh viên chuyển nhầm tiền học phí vào tài khoản của Trường ĐH Nông Lâm TP. HCM ”(27-06-2017)

Thông báo về việc Thu học phí và học lại còn nợ đối với sinh viên các khóa - Hệ chính quy(09-06-2017)

Thông báo về thời gian thu tiền đăng ký học lại các kỳ còn nợ (12-05-2017)

Thông báo về việc Nộp tiền đăng ký học lại tại TP. Hồ Chí Minh của học kỳ III, năm học 2015 - 2016 (07-04-2017)

Thông báo thời gian thu tiền đăng ký học lại học kỳ II năm học 2016-2017(09-03-2017)

Thông báo gia hạn mua thẻ BHYT năm 2017(02-12-2016)

Thông báo thu tiền học lại Học kỳ I năm học 2016-2017(28-10-2016)

Thông báo thu học phí HK 3 năm học 2015-2016(17-06-2016)

Thông báo nhận tiền học bổng học kỳ I năm học 2015-2016(30-05-2016)

Thông báo thu tiền học lại HK II năm học 2015-2016(10-05-2016)

Thông báo thu tiền học lại HK II năm học 2015-2016(10-05-2016)

Thông báo nhận tiền học bổng học kỳ II năm học 2014-2015(08-04-2016)

Thông báo đóng học phí HK 2 năm học 2015-2016(01-04-2016)

Thông báo thu tiền học lại HK 1 năm học 2015-2016(09-11-2015)

Thông báo nhận tiền học bổng học kỳ I năm học 2014-2015(22-06-2015)

Thông báo thời hạn nộp học phí năm học 2014-2015(18-05-2015)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm không bốn tám tám