Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 1660
Toàn hệ thống: 45470
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

Thời gian học:       15/5/2017 – 21/5/2017

Chi tiết lịch học:    THỰC TẬP TẠI TRƯỜNG CHÍNH

 

Số lần xem trang : :10482
Nhập ngày : 11-11-2014
Điều chỉnh lần cuối :14-05-2017

Thời khóa biểu khóa 2014

Lịch học lớp DH14KEGL - Học kỳ II năm học 2016-2017(23-10-2015)

Lịch học lớp DH14QLGL - Học kỳ II năm học 2016 - 2017(11-11-2014)

Lịch học lớp DH14QMGL - Học kỳ II năm học 2016 - 2017(11-11-2014)

Lịch học lớp DH14NHGL - Học kỳ II năm học 2016 - 2017(11-11-2014)

Lịch học lớp DH14BQGL - Học kỳ II năm học 2016 - 2017(11-11-2014)

Lịch học lớp DH14LNGL - Học kỳ II năm học 2016 - 2017(11-11-2014)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một một tám sáu