Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 116
Toàn hệ thống: 5034
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

THÔNG BÁO

V/v: “Thời hạn đóng học phí học kỳ I năm học 2015-2016”

 

Phân hiệu thông báo thời hạn đóng học phí học kỳ I năm học 2014-2015 đến hết ngày 18/12/2014.

Số tiền học phí HK I:

 + Nhóm ngành 1 (Kế toán, Lâm nghiệp, Nông học, Quản lý môi trường, Quản lý đất đai, Bác sỹ Thú Y): 2.800.000 đồng.

+ Nhóm ngành 2 (Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm): 3.250.000 đồng

Sinh viên phải hoàn thành việc đóng học phí. Sau thời hạn trên những sinh viên nào còn nợ học phí sẽ không được tham dự kỳ thi học kỳ I năm học 2014-2015.

                                                                             BAN KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

  

 

Số lần xem trang : :4080
Nhập ngày : 10-12-2014
Điều chỉnh lần cuối :01-04-2016

Thông báo của Ban Kế hoạch - Tài chính

Thông báo về Thời gian thu tiền đăng ký học lại

Thông báo thời gian thu tiền đăng ký học lại HK3 năm học 2016-2017 và HK 1 năm học 2017-2018

Thông báo mức học phí Học kỳ I, năm học 2017 - 2018(30-09-2017)

Thông báo về việc “Nộp tiền đăng ký học lại tại TP.HCM của học kỳ III năm học 2016-2017”(06-07-2017)

Thông báo về việc “Lập danh sách đối với sinh viên chuyển nhầm tiền học phí vào tài khoản của Trường ĐH Nông Lâm TP. HCM ”(27-06-2017)

Thông báo về việc Thu học phí và học lại còn nợ đối với sinh viên các khóa - Hệ chính quy(09-06-2017)

Thông báo về thời gian thu tiền đăng ký học lại các kỳ còn nợ (12-05-2017)

Thông báo về việc Nộp tiền đăng ký học lại tại TP. Hồ Chí Minh của học kỳ III, năm học 2015 - 2016 (07-04-2017)

Thông báo thời gian thu tiền đăng ký học lại học kỳ II năm học 2016-2017(09-03-2017)

Thông báo gia hạn mua thẻ BHYT năm 2017(02-12-2016)

Thông báo thu tiền học lại Học kỳ I năm học 2016-2017(28-10-2016)

Thông báo thu học phí HK 3 năm học 2015-2016(17-06-2016)

Thông báo nhận tiền học bổng học kỳ I năm học 2015-2016(30-05-2016)

Thông báo thu tiền học lại HK II năm học 2015-2016(10-05-2016)

Thông báo thu tiền học lại HK II năm học 2015-2016(10-05-2016)

Thông báo nhận tiền học bổng học kỳ II năm học 2014-2015(08-04-2016)

Thông báo đóng học phí HK 2 năm học 2015-2016(01-04-2016)

Thông báo thu tiền học lại HK 1 năm học 2015-2016(09-11-2015)

Thông báo nhận tiền học bổng học kỳ I năm học 2014-2015(22-06-2015)

Thông báo thời hạn nộp học phí năm học 2014-2015(18-05-2015)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy bảy bốn không bốn