Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 518
Toàn hệ thống: 21752
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

 

I. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN PHÂN HIỆU GIA LAI

1. Chủ tịch:

Lê Minh Sơn

Địa chỉ email:

leminhson@hcmuaf.edu.vn

2. Phó Chủ tịch:

Nguyễn Quốc Bảo Dương

Địa chỉ email:

baoduong@hcmuaf.edu.vn

3. Ủy viên:

Lê Thị Bách Thảo

Địa chỉ email:

bachthao@hcmuaf.edu.vn

4. Ủy viên:

Nguyễn Ninh Hải

Địa chỉ email:

ninhhai@hcmuaf.edu.vn

5. Ủy viên:

Đỗ Thị Hằng


 

 

II. ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN

1. Chủ nhiệm:

Nguyễn Quốc Bảo Dương

Địa chỉ email:

baoduong@hcmuaf.edu.vn

2. Ủy viên:

Hứa Thị Thùy Linh

Địa chỉ email:

3. Ủy viên:

Địa chỉ email:

httlinh@hcmuaf.edu.vn

Cao Thị Thanh Nga


 

Số lần xem trang : :3467
Nhập ngày : 23-12-2010
Điều chỉnh lần cuối :29-11-2013

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm bốn tám một hai