Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 1328
Toàn hệ thống: 31298
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

    Thực hiện Hướng dẫn số 530/CĐN của Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam và Hướng dẫn số 75/HD-CĐN của Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai về phong trào thi đua "Giỏi việc trường, đảm việc nhà" trong nữ nhà giáo và lao động giai đoạn 2010 - 2015.

    Công đoàn cơ sở Phân hiệu Gia Lai thông báo đến nữ nhà giáo và lao động công tác tại Phân hiệu.

    I. Nội dung phong trào

    1. Thi đua giảng dạy và công tác giỏi, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với năng suất, chất lượng, hiệu quả.

    2. Tích cực học tập, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn và bản lĩnh chính trị đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới giáo dục và hội nhập; chủ động tham gia đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy ở tất cả các cấp học, bậc học. Quan tâm và tạo môi trường thuận lợi cho thế hệ trẻ học tập, rèn luyện phấn đấu trở thành nữ thanh niên có tri thức, giàu nghị lực, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

    3. Tích cực tham gia công tác quản lý và nghiên cứu khoa học, nhiệt tình trong công tác đoàn thể, công tác xã hội hóa giáo dục, đoàn kết xây dựng nhà trường, đơn vị đạt tiêu chuẩn cơ quan văn hóa.

    4. Tổ chức tốt cuộc sống gia đình, nuôi dạy con ngoan, học giỏi, nghiêm túc thực hiện pháp lệnh dân số, kế hoạch hóa gia đình, giây dựng gia đình với chuẩn mực "no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc". Tích cực tham gia phong trào phòng chống các tệ nạn xã hội và HIV/AIDS.

    5. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ giáo dục ở miền núi, vùng sâu xa, xa, khó khăn.

    II. Tiêu chuẩn thi đua

    1. Cá nhân

- Có đăng ký danh hiệu thi đua: "Giỏi việc trường, đảm việc nhà".

- Đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến" hàng năm.

- Được công nhận "Gia đình văn hóa" trong đó quan tâm đến nội dung: thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình; chồng, con không tham gia các tệ nạn xã hội; gia đình hạnh phúc và quan hệ tốt với địa phương nơi cư trú.

    2. Những trường hợp sau được xét danh hiệu "Giỏi việc trường, đảm việc nhà"

- Nữ nhà giáo, lao động chưa kết hôn, đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến", làm tốt chức trách người con, người chị, người em trong gia đình, xây dựng gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa".

- Đối với gia đình nữ nhà giáo và lao động có thuê người giúp việc thì ngoài việc đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến" còn phải biết tổ chức, quản lý tốt gia đình, thực hiện tốt thiên chức của người phụ nữ trong gia đình, xây dựng gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa".

Số lần xem trang : :3864
Nhập ngày : 22-12-2010
Điều chỉnh lần cuối :

Thông tin và hoạt động Công Đoàn

Danh sách Tổ Công đoàn và đoàn viên trực thuộc Công đoàn cơ sở Phân hiệu Gia Lai(23-05-2013)

"GIẢI BÓNG ĐÁ MINI CHÀO XUÂN TÂN MÃO 2011"(04-01-2011)

Phương hướng và nhiệm vụ hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2010 - 2013(23-12-2010)

Đại hội Công đoàn cơ sở Phân hiệu Trường ĐH Nông Lâm TP. HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2010 - 2013(21-12-2010)

Vận động quà Mùa xuân chiến sĩ năm Tân Mão 2011(07-12-2010)

Danh sách Đoàn viên Công Đoàn Phân hiệu Gia Lai năm 2010(21-09-2010)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín năm sáu năm