Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 542
Toàn hệ thống: 17715
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

CƠ CẤU NHÂN SỰ BAN THƯỜNG VỤ

ĐOÀN TNCSHCM PHÂN HIỆU GIA LAI NHIỆM KỲ 2013 - 2014 

 

Họ và tên

Chức  vụ

Chi đoàn

Nguyễn Thành Dương

Bí thư

Giáo viên

Nguyễn Hoàng Diệu Minh

Phó bí thư

Giáo viên

Đặng Văn Tịnh

Phó bí thư

DH11QMGL

Đào Ngọc Thỏa

Trưởng ban thể thao

DH12NHGL

Lê Thị Thảo Uyên

Trưởng ban văn nghệ

DH11NHGL

Mai Chí Linh

Trưởng ban Kế hoạch - Tổng hợp

DH11QMGL

Nguyễn Duy Anh

Bí thư đoàn khoa Thú y thuộc LCĐ

DH13TYGL

Trần Lê Hồng Vân

Bí thư đoàn khoa Môi trưởng thuộc LCĐ

DH11QMGL

Đỗ Tạ Duy Thức

Bí thư đoàn khoa Lâm nghiệp thuộc LCĐ

DH11LNGL

Thân Thảo Ly

Bí thư đoàn khoa Đất đai thuộc LCĐ

DH12QLGL

Nguyễn Thành Lân

Bí thư đoàn khoa Nông học thuộc LCĐ

DH12NHGL

Nguyễn Huy Hoàng

Bí thư đoàn khoa Kế toán thuộc LCĐ

DH11KEGL

Lê Văn Quảng

Bí thư đoàn khoa Bảo quản thuộc LCĐ

DH11BQGL

Nguyễn Huy Thiện

Trưởng đội CTXH

DH11QMGL

Mai Thị Lệ Hằng

Trưởng CLB NĐX

DH11KEGL

                                                                                                                BAN CHẤP HÀNH

 Sơ đồ cơ cấu liên hệ ban chấp hành liên chi đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2014. Xem tại đây.

 Bản chuẩn y kết quả đại hội. Xem tại đây.

Số lần xem trang : :3855
Nhập ngày : 24-12-2010
Điều chỉnh lần cuối :25-11-2013

Nhân sự BCH Liên chi Đoàn TNCS.HCM - Phân hiệu Gia Lai

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba chín hai một sáu