Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 553
Toàn hệ thống: 17743
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

Xem chi tiết TẠI ĐÂY 

Số lần xem trang : :3723
Nhập ngày : 02-03-2011
Điều chỉnh lần cuối :

Chế độ, chính sách (CTSV)

Danh sách thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II(02-03-2011)

Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - (02-03-2011)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy bốn bảy tám bốn