Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 541
Toàn hệ thống: 17712
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

THÔNG BÁO

    Để chuẩn bị cho việc xét duyệt nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2012 và đăng ký nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2013, Bộ phân Quản lý NCKH - HTQT đề nghị các Khối, Tổ bộ môn thông báo đến toàn thể giảng viên thực hiện việc đăng ký đề tài NCKH  cấp cơ sở năm 2012 và nhiệm vụ NCKH cấp cơ sở năm 2013, cụ thể  như sau:
 

 

    1. Mỗi giảng viên, cán bộ nghiên cứu đăng ký 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở thực hiện vào năm 2012 (download mẫu đăng ký, thuyết minh).

    2. Mỗi giảng viên, cán bộ nghiên cứu đăng ký 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở để đăng ký nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2013 (download mẫu đăng ký).

    3. Đề tài nghiên cứu phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, có tính mới và tính ứng dụng, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh và định hướng nghiên cứu của Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM. Ưu tiên cho các đề tài phù hợp với các chương trình nghiên cứu trọng điểm và có địa chỉ ứng dụng cụ thể, phục vụ kinh tế, xã hội và kỹ thuật.

    4. Đề xuất nội dung thực hiện với mức kinh phí tối đa 10.000.000 đồng/đề tài. Kinh phí được duyệt cho từng đề tài cụ thể sẽ do Hội đồng Nhà trường xem xét dựa vào nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học công ngh được cấp và qui mô thực hiện của đề tài.

    5. Thời gian thực hiện: Thời gian bắt đầu từ ngày Hội đồng xét duyệt của trường phê duyệt. Thời gian kết thúc sẽ tùy theo nội dung thực hiện của từng đề tài nhưng không kéo dài quá 12 tháng.

    Đề nghị các Khối, Tổ bộ môn triển khai và tổng hợp gửi danh sách các đề tài, hồ sơ của các đề tài về Bộ phận Quản lý NCKH – HTQT trước ngày 15/02/2012 (đối với đề tài cấp cơ sở năm 2012), trước ngày 25/3/2012 (đối với nhiệm vụ NCKH năm 2013) để kịp trình Hội đồng xét duyệt của trường.

    Xin trân trọng thông báo!

                                                                                                            BỘ PHẬN NCKH-HTQT

                                                                                                               Phó Trưởng Bộ phận

 

 

                                                                                                                ThS.  HỒ MINH NGỌC 

 

Số lần xem trang : :3836
Nhập ngày : 07-02-2012
Điều chỉnh lần cuối :18-06-2012

Đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH&HTQT)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám hai bốn chín tám