Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 471
Toàn hệ thống: 17330
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

PHÂN HIỆU ĐH NÔNG LÂM GIA LAI                                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               BỘ PHẬN ĐÀO TẠO                                                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                                                                         Gia Lai, ngày 11 tháng 4 năm 2012

                                                        THÔNG BÁO
                                                                          Về việc bổ sung phiếu dự thi Anh văn B1

Bộ phận Đào tạo Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai thông báo đến sinh viên những nội dung sau:
- Sinh viên đã đăng ký học Anh văn B1 nhưng chưa nộp ảnh và phiếu đăng ký dự thi, đến Bộ phận Đào tạo nộp ảnh và phiếu dự thi bổ sung gấp.
- Thời gian nộp: Từ ngày ra thông báo đến 16h00 ngày 18/4/2012.
- Thời gian thi: ngày 22/4/2012.
Lưu ý: Sinh viên không nộp ảnh và phiếu dự thi bổ sung đúng thời hạn nêu trên sẽ không được tham gia kỳ thi Anh văn B1 vào ngày 22/4/2012. Bộ phận Đào tạo cũng sẽ không tổ chức kỳ thi bổ sung cho sinh viên không tham gia đợt thi Anh văn B1 vào ngày 22/4/2012.
 
                                                                                                                                                                   BỘ PHẬN ĐÀO TẠO

   
                                                                                                                                                                               (đã ký)

                                                                                                                                                                    ThS. Nguyễn Thị Thu

 

Số lần xem trang : :3656
Nhập ngày : 11-04-2012
Điều chỉnh lần cuối :

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỊCH HỌC QUÂN SỰ NĂM HỌC 2015 - 2016(19-08-2016)

Thông báo lịch học Cao học (30-06-2016)

Thông báo lịch học Cao học (30-06-2016)

DANH SACH HOC BONG KY I 2015 - 2016 (DU KIEN)(05-05-2016)

DANH SACH HOC BONG KY I 2015 - 2016 (DU KIEN)(05-05-2016)

Thông báo đăng ký đề tài NCKH sinh viên năm 2015 - đợt 1(09-03-2015)

Lịch Thi Tin học Đại cương học kỳ 1 năm học 2013 - 2014(25-02-2014)

Lịch Thi Tin học Đại cương học kỳ 1 năm học 2013 - 2014(25-02-2014)

Lịch thi chính trị tổng hợp 3 lớp KE09, QL09, QM09(27-05-2013)

Thông báo về phòng học ôn thi Cao học năm 2012(13-06-2012)

Thông báo về lịch ôn thi Cao học năm 2012 tại Phân hiệu Gia Lai (mới)(06-06-2012)

Thông báo tuyển sinh Cao học năm 2012 tại Phân hiệu Gia Lai(30-05-2012)

Thông báo tuyển sinh Cao học năm 2012 tại Phân hiệu Gia Lai(30-05-2012)

THỜI KHOÁ BIỀU LỚP DH10KEGL HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2010 – 2011 (Áp dụng từ ngày 12/09 đến ngày 18/09 năm 2011)(10-09-2011)

THỜI KHOÁ BIỀU LỚP DH10QLGL HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2010 – 2011 (Áp dụng từ ngày 12/09 đến ngày 18/09 năm 2011)(10-09-2011)

Giới Thiệu(27-02-2010)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn bảy hai hai ba