Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 546
Toàn hệ thống: 17727
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

Thực hiện Luật Bảo hiểm y tế và quy định của Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM.

Phân hiệu Gia Lai thông báo đến sinh viên hệ chính quy các khóa về việc đăng ký Bảo hiểm y tế bắt buộcBảo hiểm thân thể trong năm học 2012 - 2013 như sau:

I. Bảo hiểm y tế bắt buộc

1. Mức đóng

- Phí Bảo hiểm y tế bắt buộc: 264.600 đồng/sinh viên/12 tháng.

Đối với SV thuộc hộ cận nghèo (phải nộp giấy xác nhận hộ cận nghèo do Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện, thành phố cấp) thì được giảm 70% mệnh giá thẻ BHYT tương ứng với số tiền là 264.600đ, số tiền còn lại phải nộp là 113.400đồng/sinh viên/12 tháng.

SV thuộc: hộ người nghèo, thân nhân người có công với cách mạng, thân nhân sĩ quan, binh sĩ quân đội, công an, cơ yếu, bảo trợ xã hội… không đóng BHYT bắt buộc tại trường tuy nhiên những SV thuộc diện này phải photo thẻ BHYT gửi Bộ phận Tổ chức – Hành chính.

2. Thời gian và cách thức đăng ký

Ban cán sự của lớp hoặc giáo viên chủ nhiệm liên hệ Bộ phận Tổ chức – Hành chính để nhận mẫu đăng ký (hoặc download mẫu trên trang web của Phân hiệu tại mục Công tác sinh viên) và nộp phí bảo hiểm + danh sách đăng ký (có chữ ký của giáo viên chủ nhiệm) trước ngày 10/11/2012.

Những sinh viên thuộc đối tượng đã có thẻ Bảo hiểm y tế phải photo thẻ (kèm theo thẻ gốc để đối chiếu) gửi Bộ phận Tổ chức – Hành chính trước ngày 10/11/2012.

Sinh viên không tham gia Bảo hiểm y tế bắt buộc Phân hiệu sẽ không chịu trách nhiệm nếu sinh viên xảy ra rủi ro.

* Lưu ý: Bảo hiểm y tế bắt buộc thuộc diện phải tham gia đối với tất cả sinh viên theo học tại Phân hiệu. Sinh viên đăng ký bảo hiểm y tế cần đăng ký theo lớp, Phân hiệu sẽ không tổ chức đăng ký cho từng cá nhân riêng lẻ.

II. Bảo hiểm thân thể

1. Mức đóng

- Phí Bảo hiểm thân thể: 70.000 đồng/sinh viên/12 tháng (Bảo Việt Gia Lai).

2. Thời gian và cách thức đăng ký

            Bảo hiểm tai nạn được thực hiện theo tinh thần tự nguyện của toàn thể sv, tuy nhiên, do yêu cầu an toàn và để đảm bảo quyền lợi sinh viên, nhà trường bắt buộc các trường hợp sau phải tham gia bảo hiểm gồm: 

·        Sinh viên nội trú ký túc xá.

·        Sinh viên ngoại trú, đặc biệt có tham gia giao thông.

·        Sinh viên có thực hành, thực tập phòng thí nghiệm, thường xuyên tiếp xúc hoá chất độc hại; sinh viên làm ở nhà xưởng, bệnh xá, công trình,…

·        Sinh viên có đi thực tế, thực tập môn học, thực tập giáo trình. 

Ban cán sự của lớp hoặc giáo viên chủ nhiệm liên hệ Bộ phận Tổ chức – Hành chính để nhận mẫu đăng ký (hoặc download mẫu trên trang web của Phân hiệu tại mục Công tác sinh viên) và nộp phí bảo hiểm + danh sách đăng ký (có chữ ký của giáo viên chủ nhiệm) tại Bộ phận Tổ chức – Hành chính.

Giáo viên chủ nhiệm, Bộ phận Đào tạo không bố SV đi thực hành, thực tập…khi SV chưa có đủ các loại bảo hiểm theo quy định của Phân hiệu.

Số lần xem trang : :3801
Nhập ngày : 25-10-2012
Điều chỉnh lần cuối :

Bảo hiểm (CTSV)

Mẫu đăng ký BHYT, BHTT 2012(25-10-2012)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu chín bốn không