Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 510
Toàn hệ thống: 17546
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

HỌC BỔNG THẠC SĨ CHÍNH PHỦ INDONESIA 2013-2014

I. NGÀNH HỌC:
Ø       Kế toán

Ø       Quản lí

Ø       Kinh tế học

Ø       Ngôn ngữ học ứng dụng

Ø       Khoa học giáo dục

Ø       Quản lí giáo dục

Ø       Thú y

Ø       Nông học

Ø       Kĩ sư nông nghiệp

Ø       Khoa học đất

Ø       Lâm nghiệp

Ø       Kinh tế nông nghiệp

Ø       Khoa học và công nghệ thực phẩm

Ø       Bệnh cây

Ø       Khoa học đại dương

Ø       Thủy sản

Ø       Công nghệ sau thu hoạch

Ø       Động vật học


Ø       Côn trùng học

 


II.  HỌC BỔNG BAO GỒM CÁC CHI PHÍ:

Ø       Chi phí định cư: 1.000.000 Rp

Ø       Chi phí lưu trú: 1.650.000 RP

Ø       Chi phí hàng tháng

Ø       Bảo hiểm sức khỏe

Ø       Vé máy bay khứ hồi

III. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN:

Ø       Tối đa không quá 35 tuôi

Ø       Có bằng Đại học

Ø       Chưa lấy bằng Thạc sĩ

Ø       Đạt 500 TOEFL

Ø       Hoàn thành đơn đăng kí qua mạng

Ø       Được ứng cử bởi Đại sứ quán Indonesia ở nước sở tại

Ø       Giấy chứng nhận sức khỏe

IV. CÁC GIAI ĐOẠN HỌC:  

Ø       Học ngôn ngữ Indonesia: 8 tháng

Ø       Chương trình tiền Thạc sĩ: 4 tháng

Ø       Chương trình Thạc sĩ: 24 tháng

V. HỒ SƠ ĐĂNG KÍ BAO GỒM:

1.       Thư giới thiệu từ Đại sứ quán Indonesia

2.        Thư giới thiệu của quan chức chính phủ

3.       2 thư đề cử chuyên môn

4.        Hộ chiếu hay giấy khai sinh scan

5.       Bằng Đại học và bảng điểm scan

6.       Chứng chỉ TOE FL scan còn trong thời hạn 2 năm

7.       Giấy chứng nhận sức khỏe

VI. QUI TRÌNH NỘP ĐƠN

1. Tải thư mời từ trang web Học bổng KNB www.knb.dikti.go.id;

2. Mang thư mời, Hộ chiếu hay Giấy khai sinh, Bằng Đại học và Bảng điểm đến Đại sứ quán Indonesia để nhận thư giới thiệu.

3. Hoàn thành thủ tục đăng kí qua mạng  www.knb.ditkti.go.id;

4. Quá trình lựa chọn sẽ được tiến hành dựa trên dữ liệu trên mạng

Lưu ý: Hạn đăng kí hồ sơ sẽ hết trước ngày 30/4/2013

(Nguồn: http://scholarship-positions.com)

 

 

Số lần xem trang : :3945
Nhập ngày : 10-04-2013
Điều chỉnh lần cuối :

Học bổng (NCKH&HTQT)

HỌC BỔNG CỦA HỘI LIÊN HIỆP NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG NAM Á (11-03-2014)

HỌC BỔNG SAU ĐẠI HỌC NEWZEALAND NĂM 2015(07-03-2014)

HỌC BỔNG QUẢN LÍ ĐẠI HỌC LA TROBE, ÚC(12-12-2013)

HỌC BỔNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO VIỆT NAM (JDS) NĂM 2014 (02-10-2013)

Học bổng nghề ENDEAVOUR(22-05-2013)

CHƯƠNG TRÌNH AGROSTUDY VÀ ARAVA TẠI ISRAEL(05-03-2013)

Học bổng chính phủ Australia – ADS 2014(21-01-2013)

HỌC BỔNG TIẾN SĨ VẬT LÍ QUỐC TẾ SUT(22-09-2012)

HỌC BỔNG NEW ZEALAND tại VIỆT NAM(21-06-2012)

HỌC BỔNG DAAD(18-06-2012)

Học bổng Thạc sỹ toàn phần Panasonic tại Nhật Bản 2013 (21-02-2012)

Học bổng của chính phủ Trung Quốc 2012 - 2013 (21-02-2012)

Chương trình trao đổi SV PAX 2012(03-01-2012)

Học bổng song phương Bỉ, 2011 - 2012(25-10-2011)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám sáu năm sáu sáu