Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 1433
Toàn hệ thống: 39285
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

               Bộ phận Tổ chức – Hành chính thông báo đến bộ phận chức năng và CB-GV về việc hết hạn hợp đồng lao động của CB-GV như sau:

- Cán bộ - giảng viên Phân hiệu hết hạn hợp đồng phải làm Đơn xin ký tiếp Hợp đồng kèm theo Bản tự kiểm gửi Bộ phận Tổ chức – Hành chính trước ngày hết hạn hợp đồng là 15 ngày (Bộ phận Tổ chức – Hành chính sẽ không thông báo cho từng cá nhân). Đối với cá nhân quá hạn hợp đồng từ 3 tháng trở lên phải gửi thêm Bản tường trình về việc xin ký hợp đồng muộn.

Mẫu đơn, thủ tục xem thêm tại mục Hợp đồng trên trang web Phân hiệu.

Danh sách CB-GV hết hạn hợp đồng:

 

Stt

 

Họ và tên

 

Bộ phận

 

Ngày hết hạn hợp đồng

 

Ghi chú

1

Trần Thị Thúy An

Đào tạo

1/9/2011 – 31/8/2013

 

2

Nguyễn Thị Thái Hà

Đào tạo

4/92012 – 31/8/2013

 

3

Nguyễn Ninh Hải

Đào tạo

1/9/2012 – 31/8/2013

 

4

Đỗ Thị Hằng

Tổ chức – Hành chính

4/9/2012 – 31/8/2013

 

5

Võ Thị Minh Hòa

Đào tạo

4/9/2012 – 31/8/2013

 

6

Nguyễn Thị Bích Liên

CTSV - Đoàn

1/9/2011 – 31/8/2013

 

7

Nguyễn Hoàng Diệu Minh

NCKH - HTQT

4/9/2012 – 31/8/2013

 

8

Cao Thị Thanh Nga

KHTC

4/9/2012 – 31/8/2013

 

9

Hồ Minh Ngọc

NCKH - HTQT

1/9/2012 – 31/8/2013

 

10

Tưởng Thị Ánh Ngọc

KHTC

4/9/2012 – 31/8/2013

 

11

Vũ Thị Ánh Ngọc

Đào tạo

1/9/2011 – 31/8/2013

 

12

Nguyễn Hương Quỳnh

CTSV - Đoàn

1/9/2011 – 31/8/2013

 

13

Nguyễn Kim Thoa

CTSV - Đoàn

4/9/2012 – 31/8/2013

 

14

Võ Thị Bích Thương

Đào tạo

1/10/2012 – 30/9/2013

 

15

Nguyễn Thị Kim Tiên

KHTC

1/9/2011 – 31/8/2013

 

16

Nguyễn Thị Thanh Bình

NCKH - HTQT

1/10/2012 – 30/9/2013

 

            Trân trọng thông báo!

                                                                                  Bộ phận Tổ chức – Hành chính 

 

 

Số lần xem trang : :4638
Nhập ngày : 06-08-2013
Điều chỉnh lần cuối :06-08-2013

Thông báo của Ban Tổ chức - Hành chính

Thông báo Tuyển dụng giảng viên Phân hiệu Gia Lai 2016(02-11-2016)

Thông báo về việc xét tuyển Giảng viên vào làm việc tại Phân hiệu Gia Lai(12-04-2016)

Thông báo về việc bổ sung hồ sơ tuyển dụng giảng viên Phân hiệu Gia Lai 2016 (07-04-2016)

Thông báo về việc tuyển dụng giảng viên Phân hiệu Gia Lai 2016(22-01-2016)

Thông báo về việc tuyển dụng giảng viên Phân hiệu Gia Lai 2014(10-11-2014)

Thông báo về việc bổ sung hồ sơ cán bộ - giảng viên Phân hiệu Gia Lai(17-12-2013)

Thông báo về việc tái ký hợp đồng lao động tháng 11/2013(05-11-2013)

Thông báo về việc Thi tuyển viên chức 2013 (24-10-2013)

Thông báo về việc “Đăng ký Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thân thể năm học 2013 - 2014” (21-10-2013)

Thông báo về việc khám sức khỏe đầu năm - sinh viên khóa 2013(10-10-2013)

Thông báo về việc triệu tập CB-GV Phân hiệu Gia Lai đi rà soát năng lực tiếng Anh 05/9/2013(02-10-2013)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba ba không năm hai