Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 1430
Toàn hệ thống: 39268
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

 

    Phân hiệu Gia Lai thông báo đến bộ phận chức năng và cán bộ - giảng viên (CB-GV) về việc hết hạn hợp đồng lao động của CB-GV như sau:

    - CB-GV Phân hiệu hết hạn hợp đồng phải làm Đơn xin ký tiếp Hợp đồng kèm theo Bản tự kiểm gửi Bộ phận Tổ chức – Hành chính trước ngày hết hạn hợp đồng là 15 ngày (Bộ phận Tổ chức – Hành chính sẽ không thông báo cho từng cá nhân). Đối với cá nhân quá hạn hợp đồng từ 3 tháng trở lên phải gửi thêm Bản tường trình về việc xin ký hợp đồng muộn.

    Mẫu đơn, thủ tục xem thêm tại mục Cán bộ, giảng viên trên trang web Phân hiệu.

    Danh sách CB-GV hết hạn hợp đồng:

Stt

Họ và tên

Bộ phận

Ngày hết hạn hợp đồng

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Hương Giang

Kế hoạch – Tài chính

1/11/2012 – 31/10/2013

 

2

Nguyễn Thị Phượng

Đào tạo

1/1/2012 – 31/12/2013

 

3

Nguyễn Thị Thu

Đào tạo

1/1/2012 – 31/12/2013

 

4

Đinh Thị Thủy

Đào tạo

1/12/2012 – 30/11/2013

 

5

Đinh Mạnh Tiến

Đào tạo

1/11/2012 – 31/10/2013

 

6

Trần Thị Thảo Trang

Đào tạo

1/1/2012 – 31/12/2013

 

 

Số lần xem trang : :4555
Nhập ngày : 05-11-2013
Điều chỉnh lần cuối :25-12-2013

Thông báo của Ban Tổ chức - Hành chính

Thông báo Tuyển dụng giảng viên Phân hiệu Gia Lai 2016(02-11-2016)

Thông báo về việc xét tuyển Giảng viên vào làm việc tại Phân hiệu Gia Lai(12-04-2016)

Thông báo về việc bổ sung hồ sơ tuyển dụng giảng viên Phân hiệu Gia Lai 2016 (07-04-2016)

Thông báo về việc tuyển dụng giảng viên Phân hiệu Gia Lai 2016(22-01-2016)

Thông báo về việc tuyển dụng giảng viên Phân hiệu Gia Lai 2014(10-11-2014)

Thông báo về việc bổ sung hồ sơ cán bộ - giảng viên Phân hiệu Gia Lai(17-12-2013)

Thông báo về việc Thi tuyển viên chức 2013 (24-10-2013)

Thông báo về việc “Đăng ký Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thân thể năm học 2013 - 2014” (21-10-2013)

Thông báo về việc khám sức khỏe đầu năm - sinh viên khóa 2013(10-10-2013)

Thông báo về việc triệu tập CB-GV Phân hiệu Gia Lai đi rà soát năng lực tiếng Anh 05/9/2013(02-10-2013)

Thông báo về việc tái ký hợp đồng lao động tháng 8/2013(06-08-2013)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba không bốn tám bốn