Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 474
Toàn hệ thống: 17352
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

PHÂN HIỆU ĐH NÔNG LÂM GIA LAI        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               BỘ PHẬN ĐÀO TẠO                                                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                         Gia Lai, ngày 25 tháng 02 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Về việc thi môn Tin học đại cương

 

Bộ phận Đào tạo Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai thông báo đến lớp DH13NHGL và lớp DH13TYGL của Phân hiệu Gia Lai về việc thi môn Tin học đại cương, cụ thể như sau:

 

Stt

Lớp

Môn thi

Thời gian

Ngày

Phòng thi

Ghi chú

 

1

 

DH13NHGL

 

Tin học đại cương

 

16h30

 

28/2/2014

Phòng máy trường Cao đẳng sư phạm

 

2

DH13TYGL

Tin học đại cương

16h30

 

03/3/2014

 

Lưu ý:

- Sinh viên đi thi phải mang theo thẻ sinh viên,

- Sinh viên tập trung tại phòng thi trước 10 phút.

 

                   BỘ PHẬN ĐÀO TẠO

             (Đã Ký)

                   ThS. Nguyễn Thị Thu

 

 

                                                                                      

 

 

 

Số lần xem trang : :3523
Nhập ngày : 25-02-2014
Điều chỉnh lần cuối :

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỊCH HỌC QUÂN SỰ NĂM HỌC 2015 - 2016(19-08-2016)

Thông báo lịch học Cao học (30-06-2016)

Thông báo lịch học Cao học (30-06-2016)

DANH SACH HOC BONG KY I 2015 - 2016 (DU KIEN)(05-05-2016)

DANH SACH HOC BONG KY I 2015 - 2016 (DU KIEN)(05-05-2016)

Thông báo đăng ký đề tài NCKH sinh viên năm 2015 - đợt 1(09-03-2015)

Lịch Thi Tin học Đại cương học kỳ 1 năm học 2013 - 2014(25-02-2014)

Lịch thi chính trị tổng hợp 3 lớp KE09, QL09, QM09(27-05-2013)

Thông báo về phòng học ôn thi Cao học năm 2012(13-06-2012)

Thông báo về lịch ôn thi Cao học năm 2012 tại Phân hiệu Gia Lai (mới)(06-06-2012)

Thông báo tuyển sinh Cao học năm 2012 tại Phân hiệu Gia Lai(30-05-2012)

Thông báo tuyển sinh Cao học năm 2012 tại Phân hiệu Gia Lai(30-05-2012)

Thông báo về việc bổ sung phiếu dự thi Anh văn B1(11-04-2012)

THỜI KHOÁ BIỀU LỚP DH10KEGL HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2010 – 2011 (Áp dụng từ ngày 12/09 đến ngày 18/09 năm 2011)(10-09-2011)

THỜI KHOÁ BIỀU LỚP DH10QLGL HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2010 – 2011 (Áp dụng từ ngày 12/09 đến ngày 18/09 năm 2011)(10-09-2011)

Giới Thiệu(27-02-2010)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn năm chín không tám