Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 518
Toàn hệ thống: 17591
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

Học bổng Newzealand năm 2015 dành cho các ứng cử viên đến từ Đông Nam Á, và theo học các chuyên ngành thuộc các lĩnh vực sau:

1. Nông nghiệp và phát triển nông thôn

2. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

3. Giáo dục

4. Phát triển kinh doanh và thương mại

Thời hạn nộp hồ sơ: 30/06/2014

Mọi thông tin chi tiết về học bổng, vui lòng xem file download

Download data/Đơn đăng kí học bổng New Zealand 2015(1).pdf

Download Giới thiệu về Học bổng

Trân trọng,

Bp. NCKH-HTQT

Số lần xem trang : :3788
Nhập ngày : 07-03-2014
Điều chỉnh lần cuối :07-03-2014

Học bổng (NCKH&HTQT)

HỌC BỔNG CỦA HỘI LIÊN HIỆP NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG NAM Á (11-03-2014)

HỌC BỔNG QUẢN LÍ ĐẠI HỌC LA TROBE, ÚC(12-12-2013)

HỌC BỔNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO VIỆT NAM (JDS) NĂM 2014 (02-10-2013)

Học bổng nghề ENDEAVOUR(22-05-2013)

HỌC BỔNG THẠC SĨ CHÍNH PHỦ INDONESIA 2013-2014(10-04-2013)

CHƯƠNG TRÌNH AGROSTUDY VÀ ARAVA TẠI ISRAEL(05-03-2013)

Học bổng chính phủ Australia – ADS 2014(21-01-2013)

HỌC BỔNG TIẾN SĨ VẬT LÍ QUỐC TẾ SUT(22-09-2012)

HỌC BỔNG NEW ZEALAND tại VIỆT NAM(21-06-2012)

HỌC BỔNG DAAD(18-06-2012)

Học bổng Thạc sỹ toàn phần Panasonic tại Nhật Bản 2013 (21-02-2012)

Học bổng của chính phủ Trung Quốc 2012 - 2013 (21-02-2012)

Chương trình trao đổi SV PAX 2012(03-01-2012)

Học bổng song phương Bỉ, 2011 - 2012(25-10-2011)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một tám ba chín hai