Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 511
Toàn hệ thống: 17553
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

 

Hội Liên hiệp nghiên cứu phát triển tại Đông Nam Á dự định trao học bổng Thạc sĩ cho các ứng viên đến từ Campuchia, Myanmar, Lào và Việt Nam, và theo học các chuyên ngành sau:

  1. Thạc sĩ chuyên ngành nghiên cứu phát triển quốc tế.
  2. Thạc sĩ xã hội học
  3. Thạc sĩ chuyên ngành nghiên cứu phát triển và giới
Hạn chót nộp đơn: 30/4/2014. Để tìm hiểu thêm về yêu cầu của Học bổng và qui trình nộp đơn, vui lòng xem file dưới đây:
Trân trọng,
Bp. NCKH-HTQT

Số lần xem trang : :3960
Nhập ngày : 11-03-2014
Điều chỉnh lần cuối :

Học bổng (NCKH&HTQT)

HỌC BỔNG SAU ĐẠI HỌC NEWZEALAND NĂM 2015(07-03-2014)

HỌC BỔNG QUẢN LÍ ĐẠI HỌC LA TROBE, ÚC(12-12-2013)

HỌC BỔNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO VIỆT NAM (JDS) NĂM 2014 (02-10-2013)

Học bổng nghề ENDEAVOUR(22-05-2013)

HỌC BỔNG THẠC SĨ CHÍNH PHỦ INDONESIA 2013-2014(10-04-2013)

CHƯƠNG TRÌNH AGROSTUDY VÀ ARAVA TẠI ISRAEL(05-03-2013)

Học bổng chính phủ Australia – ADS 2014(21-01-2013)

HỌC BỔNG TIẾN SĨ VẬT LÍ QUỐC TẾ SUT(22-09-2012)

HỌC BỔNG NEW ZEALAND tại VIỆT NAM(21-06-2012)

HỌC BỔNG DAAD(18-06-2012)

Học bổng Thạc sỹ toàn phần Panasonic tại Nhật Bản 2013 (21-02-2012)

Học bổng của chính phủ Trung Quốc 2012 - 2013 (21-02-2012)

Chương trình trao đổi SV PAX 2012(03-01-2012)

Học bổng song phương Bỉ, 2011 - 2012(25-10-2011)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu sáu bốn một sáu