Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 1415
Toàn hệ thống: 39156
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

            Căn cứ Thông báo ngày 12/5/2015 của Ban QL NCKH-HTQT Phân hiệu Gia Lai về việc Đăng ký đề tài Sinh viên năm 2015 đợt 2, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, Ban QL NCKH-HTQT chỉ mới nhận được rất ít đề tài đăng ký. Vì vậy Ban QL NCKH-HTQT Phân hiệu Gia Lai thông báo gia hạn thêm thời gian đăng ký đề tài sinh viên năm 2015 đợt 2 đến ngày 10 tháng 8 năm 2015 thay cho thông báo đến ngày 20/6/2015 đề thêm thời gian cho các Giảng viên hướng dẫn và các em sinh viên có thời gian để tìm ra ý tưởng thực hiện đề tài.

         Vậy Ban QL NCKH-HTQT Phân hiệu Gia Lai thông báo đề cán bộ Giảng viên và các Sinh viên được biết để thực hiện đồng thời mong muốn các Giảng viên giúp đỡ hướng dẫn các em sinh viên trong việc tìm ý tưởng để các em sinh viên đăng ký đề tài.

          Ban QL NCKH-HTQT Phân hiệu Gia Lai thông báo!

Trân trọng!

Số lần xem trang : :3865
Nhập ngày : 10-06-2015
Điều chỉnh lần cuối :

Thông báo của Ban QLNCKH&HTQT

Thông báo tập huấn Khởi nghiệp cho sinh viên Phân hiệu Gia Lai

Hệ thống học bổng mới của Trường Đại học Chiba, Nhật Bản

Học bổng thạc sỹ Chính phủ Úc 2018(17-02-2017)

Học bổng thạc sỹ Hungary 2017-2018(17-02-2017)

Thông báo Tập huấn viết kết quả báo cáo nghiên cứu khoa học cho sinh viên (17-10-2016)

Thông báo đăng ký đề tài NCKH sinh viên năm 2016 – đợt 2(07-09-2016)

Thông báo tham gia hội nghị Khoa học Ứng dụng Công nghệ mới trong công trình Xanh lần thứ 2 năm 2016(05-04-2016)

Thông báo đề xuất đăng ký đề tài NCKH cho Giảng viên và sinh viên năm 2017(05-04-2016)

THÔNG BÁO ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI KH&CN CƠ SỞ (CÁN BỘ/GIẢNG VIÊN) NĂM 2016(29-01-2016)

Thông báo đăng ký đề tài NCKH sinh viên Đợt 1 năm 2016(29-01-2016)

Thông báo đăng ký tham gia "Summer School 2016"(16-12-2015)

Thông báo đăng ký đề tài NCKH sinh viên năm 2015 – đợt 2(01-10-2015)

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Nghiên cứu và ứng dụng một số loại cây Nông – Lâm nghiệp trên địa bàn Tỉnh Gia Lai” năm 2015 (28-09-2015)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐI HỌC THẠC SĨ Ở NHẬT BẢN THEO CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO VIỆT NAM (JDS) NIÊN KHÓA 2016-2017 (17-09-2015)

Thông báo" Về chương trình tập huấn phần mềm ENDNOTE cho Giảng viên Phân hiệu Gia Lai"(27-05-2015)

THÔNG BÁO " Về việc đề xuất đăng ký đề tài NCKH sinh viên năm 2016"(13-05-2015)

THÔNG BÁO "CHUẨN BỊ ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN ĐỢT 2 NĂM 2015"(12-05-2015)

Thông báo " Đăng ký nhiệm vụ NCKH cấp cơ sở năm 2016"(09-04-2015)

Thông báo tuyển sinh HỌC BỔNG TOÀN PHẦN THẠC SỸ "AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG NÔNG NGHIỆP" TẠI ISRAEL 2015" (07-04-2015)

THÔNG BÁO " Xây dựng kế hoạch khoa học công nghệ cấp cơ sở năm 2016"(19-03-2015)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn bốn năm năm hai