Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 1572
Toàn hệ thống: 43001
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

 Thực hiện Công văn số 233/CĐSP-TV về việc thu hồi sách cuối năm học 2014-2015 của Thư viện trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai ngày 02 tháng 06 năm 2015. Ban Công tác Sinh viên - PHGL Thông báo tới toàn thể Sinh viên đang theo học tại Phân hiệu Gia Lai nội dung như sau:

Lịch thu hồi sách như sau:

- Đối với CB-GV-NV: từ ngày 12/06/2015 đến 17/06/2015

- Đối với sinh viên năm thứ 3 và cuối khóa: từ 17/06/2015 đến 20/06/2015

- Đối với sinh viên năm thứ hai: từ ngày 20/06/2015 đến 23/06/2015

- Đối với sinh viên năm thứ nhất: từ ngày 23/06/2015 đến 26/06/2015

Đề nghị lớp trưởng các lớp triển khai nội dung trên trước toàn thể lớp và thực hiện nghiêm thông báo trên. Mọi sai sót do trễ hạn sinh viên tự chịu trách nhiệm.

Xem thông báo tại đây.

Số lần xem trang : :4267
Nhập ngày : 15-06-2015
Điều chỉnh lần cuối :01-09-2015

Thông báo của Ban Công tác sinh viên

Thông báo về việc tham dự Lễ tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp đợt 4 năm 2017

Thông báo về học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2016-2017

Thông báo Miễn giảm học phí và Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2017-2018

Thông báo xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2016 – 2017

Thông báo dự Lễ tốt nghiệp đợt 3/2017 tại Phân hiệu Gia Lai (ngày 27/11/2017)

Thông báo đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên HKII năm học 2016 - 2017(27-09-2017)

Thông báo về việc làm lại thẻ sinh viên lần 1 (năm học 2017 - 2018)(15-09-2017)

Câu hỏi viết bài thu hoạch cuối khóa tuần sinh hoạt Công dân - HSSV năm 2017(13-09-2017)

Thông báo xét học bổng học kỳ I năm học 2016 - 2017(13-09-2017)

Thông báo về việc thực hiện miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2017 - 2018(06-09-2017)

Thông báo về việc thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2017 - 2018(06-09-2017)

Thông báo Thu hồi sách cuối năm học 2016 - 2017(07-06-2017)

Thông báo về việc làm lại thẻ sinh viên lần 1 (năm 2017) (26-04-2017)

Thông báo về quỹ học bổng Vingroup(07-04-2017)

Thông báo về việc Xét học bổng học kỳ II năm học 2015 - 2016 và danh sách kèm theo (14-03-2017)

Thông báo về việc làm thẻ sinh viên tạm thời (23-02-2017)

Thông báo về việc đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2016-2017 (16-02-2017)

Thông báo về việc nôp hồ sơ xét miễm giảm học phí học kỳ II năm học 2016-2017 (13-02-2017)

Thông báo về việc nộp sổ nội ngoại trú (05-12-2016)

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp đợt 3 năm 2016 ngày 18/10/2016(14-10-2016)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba năm bảy năm