Thống kê

Số lần xem:
Đang xem
Toàn hệ thống:
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

      Ban Công tác Sinh viên - PHGL Thông báo tới toàn thể sinh viên đang theo học tại Phân hiệu trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM tại Gia Lai về việc nộp hồ sơ xét miễm giảm học phí học kỳ I năm học 2015-2016 như sau:

- Thông báo về việc nhận hồ sơ xét miễm giảm học phí học kỳ I năm học 2015-2016. Sinh viên xem thông báo tại đây.

- Thời gian nhận hồ sơ, đối tượng được miễm giảm học phí. Sinh viên xem thông báo tại đây.

- Danh sách sinh viên được miễm giảm học phí dự kiếm. Sinh viên xem danh sách tại đây.

- Mẫu đơn xét miễm giảm học phí. Sinh viên xem danh sách tại đây.

Lưu ý: - Sinh viên thuộc diện dân tộc thiểu số hộ nghèo, cận nghèo đã có tên hoặc chưa có tên trong danh sách dự kiến miễm giảm học phí học kỳ I năm học 2015-2016 phải bổ sung đầy đủ giấy tờ xét miễm giảm học phí theo đúng như thông báo.

            - Sinh viên thuộc các diện chính sách, mồ côi, tàn tật có hoàn cảnh khó khăn đã nằm trong danh sách dự kiến miễm giảm học phí học kỳ I năm học 2015-2016 thì không làm hồ sơ xét miễm giảm học phí. Riêng sinh viên thuộc các diện chính sách, mồ côi, tàn tật có hoàn cảnh khó khăn nhưng chưa có tên trong danh sách dự kiến miễm giảm học phí học kỳ I năm học 2015-2016 thì nộp hồ sơ xét miễm giảm học phí như thông báo.

Số lần xem trang : :3882
Nhập ngày : 01-09-2015
Điều chỉnh lần cuối :11-09-2015

Thông báo của Ban Công tác sinh viên

Thông báo đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên HKII năm học 2016 - 2017(27-09-2017)

Thông báo về việc làm lại thẻ sinh viên lần 1 (năm học 2017 - 2018)(15-09-2017)

Câu hỏi viết bài thu hoạch cuối khóa tuần sinh hoạt Công dân - HSSV năm 2017(13-09-2017)

Thông báo xét học bổng học kỳ I năm học 2016 - 2017(13-09-2017)

Thông báo về việc thực hiện miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2017 - 2018(06-09-2017)

Thông báo về việc thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2017 - 2018(06-09-2017)

Thông báo Thu hồi sách cuối năm học 2016 - 2017(07-06-2017)

Thông báo về việc làm lại thẻ sinh viên lần 1 (năm 2017) (26-04-2017)

Thông báo về quỹ học bổng Vingroup(07-04-2017)

Thông báo về việc Xét học bổng học kỳ II năm học 2015 - 2016 và danh sách kèm theo (14-03-2017)

Thông báo về việc làm thẻ sinh viên tạm thời (23-02-2017)

Thông báo về việc đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2016-2017 (16-02-2017)

Thông báo về việc nôp hồ sơ xét miễm giảm học phí học kỳ II năm học 2016-2017 (13-02-2017)

Thông báo về việc nộp sổ nội ngoại trú (05-12-2016)

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp đợt 3 năm 2016 ngày 18/10/2016(14-10-2016)

Câu hỏi viết bài thu hoạch cuối khóa tuần sinh hoạt Công dân - HSSV năm 2016 (07-10-2016)

Thông báo làm thẻ sinh viên (04-10-2016)

Thông báo về việc đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2015-2016 (12-09-2016)

Thông báo về việc nôp hồ sơ xét miễm giảm học phí và hỗ trợ kinh phí học tập học kỳ I năm học 2016-2017(30-08-2016)

THÔNG BÁO CUỘC THI GLOBAL STUDENT ENTREPRENEUR AWARDS (GSEA) 2016 - 2017 (30-08-2016)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy một chín không bốn