Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 1422
Toàn hệ thống: 39206
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

THÔNG BÁO

V/v: “Thời gian thu tiền đăng ký học lại HK 1 năm học 2015-2016”

 - Căn cứ thông báo số 2788/TB-ĐHNL-KHTC ngày 30/9/2015 của Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM về mức thu học phí năm học 2015-2016.

            Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tại Gia Lai thông báo mức thu và thời gian thu học lại học kỳ I năm học 2015-2016 như sau:

1.      Thời gian thu: từ 08 giờ ngày 18/11/2015 đến 16h ngày 27/11/2015

2.      Địa điểm: Ban Kế hoạch – Tài chính (Phòng K101)

3.      Mức thu :     

      * Đối với những học phần có điểm D trở lên:

Stt

Loại học phần

Số tiền

1

Học phần giáo dục đại cương

163.000

2

Học phần cơ sở và chuyên ngành thuộc nhóm 1

163.000

3

Học phần cơ sở và chuyên ngành thuộc nhóm 2

193.000

* Đối với những học phần có điểm F:

Stt

Loại học phần

Số tiền

1

Học phần giáo dục đại cương

244.500

2

Học phần cơ sở và chuyên ngành thuộc nhóm 1

244.500

3

Học phần cơ sở và chuyên ngành thuộc nhóm 2

289.500

 

Sau thời hạn trên, Ban Kế hoạch – Tài chính sẽ khóa sổ và không giải quyết mọi khiếu nại.

                                                                                                    BAN KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Số lần xem trang : :4881
Nhập ngày : 09-11-2015
Điều chỉnh lần cuối :01-04-2016

Thông báo của Ban Kế hoạch - Tài chính

Thông báo về Thời gian thu tiền đăng ký học lại

Thông báo thời gian thu tiền đăng ký học lại HK3 năm học 2016-2017 và HK 1 năm học 2017-2018

Thông báo mức học phí Học kỳ I, năm học 2017 - 2018(30-09-2017)

Thông báo về việc “Nộp tiền đăng ký học lại tại TP.HCM của học kỳ III năm học 2016-2017”(06-07-2017)

Thông báo về việc “Lập danh sách đối với sinh viên chuyển nhầm tiền học phí vào tài khoản của Trường ĐH Nông Lâm TP. HCM ”(27-06-2017)

Thông báo về việc Thu học phí và học lại còn nợ đối với sinh viên các khóa - Hệ chính quy(09-06-2017)

Thông báo về thời gian thu tiền đăng ký học lại các kỳ còn nợ (12-05-2017)

Thông báo về việc Nộp tiền đăng ký học lại tại TP. Hồ Chí Minh của học kỳ III, năm học 2015 - 2016 (07-04-2017)

Thông báo thời gian thu tiền đăng ký học lại học kỳ II năm học 2016-2017(09-03-2017)

Thông báo gia hạn mua thẻ BHYT năm 2017(02-12-2016)

Thông báo thu tiền học lại Học kỳ I năm học 2016-2017(28-10-2016)

Thông báo thu học phí HK 3 năm học 2015-2016(17-06-2016)

Thông báo nhận tiền học bổng học kỳ I năm học 2015-2016(30-05-2016)

Thông báo thu tiền học lại HK II năm học 2015-2016(10-05-2016)

Thông báo thu tiền học lại HK II năm học 2015-2016(10-05-2016)

Thông báo nhận tiền học bổng học kỳ II năm học 2014-2015(08-04-2016)

Thông báo đóng học phí HK 2 năm học 2015-2016(01-04-2016)

Thông báo nhận tiền học bổng học kỳ I năm học 2014-2015(22-06-2015)

Thông báo thời hạn nộp học phí năm học 2014-2015(18-05-2015)

Thông báo thu tiền học lại Học kỳ II năm học 2014-2015(13-03-2015)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một bảy không một hai