Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 1567
Toàn hệ thống: 42959
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

 Kính gửi các bạn sinh viên Phân hiệu Gia Lai,

Căn cứ phản hồi của các bạn sinh viên về danh sách học bổng học kỳ II, năm học 2014 – 2015, Phòng Công tác sinh viên đã cập nhật điều chỉnh lại danh sách học bổng nhằm cấp học bổng cho những sinh viên thật sự xứng đáng, đồng thời đảm bảo quyền lợi của các bạn sinh viên.
Trước khi đọc danh sách đính kèm, xin các bạn lưu ý một số vấn đề sau:
1.    Về danh sách xét học bổng:
Đây là danh sách những trường hợp đủ điều kiện được nhận học bổng. Học bổng của các lớp được xét từ trên xuống theo điểm trung bình học kỳ cho đến khi hết quỹ. Những trường hợp không có số tiền tức là quỹ học bổng của lớp đã hết nên không thể tiếp tục chi cho những bạn có điểm thấp hơn. Phòng Công tác sinh viên gửi danh sách bao gồm tất cả những bạn đủ điều kiện nhằm công khai quy trình xét học bổng để các bạn sinh viên biết.
2.    Về vấn đề quỹ học bổng:
Phòng đã xin ý kiến nhà trường và được đồng ý những trường hợp quỹ học bổng của lớp còn ít hơn 1 suất, nhà trường sẽ xem xét cấp bù từ những lớp chưa chi hết quỹ học bổng để đủ 1 suất. Như vậy học bổng của mỗi lớp sẽ được chi vượt tối đa 1 suất.
3.    Về thời hạn kiểm tra, phản hồi:
Nếu phát hiện có sai sót các bạn có thể dùng email sinh viên gửi phản hồi về email  
pctsv@hcmuaf.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp Ban Công tác sinh viên tại Phân hiệu Gia Lai để được điều chỉnh.
Để tạo điều kiện để các bạn sinh viên kiểm tra phản hồi, thời hạn được điều chỉnh sang trước 16h00 ngày 11/12/2015 (thứ sáu)
Trân trọng
Sinh viên xem danh sách đính kèm tại đây

Số lần xem trang : :5055
Nhập ngày : 07-12-2015
Điều chỉnh lần cuối :07-01-2016

Thông báo của Ban Công tác sinh viên

Thông báo về việc tham dự Lễ tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp đợt 4 năm 2017

Thông báo về học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2016-2017

Thông báo Miễn giảm học phí và Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2017-2018

Thông báo xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2016 – 2017

Thông báo dự Lễ tốt nghiệp đợt 3/2017 tại Phân hiệu Gia Lai (ngày 27/11/2017)

Thông báo đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên HKII năm học 2016 - 2017(27-09-2017)

Thông báo về việc làm lại thẻ sinh viên lần 1 (năm học 2017 - 2018)(15-09-2017)

Câu hỏi viết bài thu hoạch cuối khóa tuần sinh hoạt Công dân - HSSV năm 2017(13-09-2017)

Thông báo xét học bổng học kỳ I năm học 2016 - 2017(13-09-2017)

Thông báo về việc thực hiện miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2017 - 2018(06-09-2017)

Thông báo về việc thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2017 - 2018(06-09-2017)

Thông báo Thu hồi sách cuối năm học 2016 - 2017(07-06-2017)

Thông báo về việc làm lại thẻ sinh viên lần 1 (năm 2017) (26-04-2017)

Thông báo về quỹ học bổng Vingroup(07-04-2017)

Thông báo về việc Xét học bổng học kỳ II năm học 2015 - 2016 và danh sách kèm theo (14-03-2017)

Thông báo về việc làm thẻ sinh viên tạm thời (23-02-2017)

Thông báo về việc đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2016-2017 (16-02-2017)

Thông báo về việc nôp hồ sơ xét miễm giảm học phí học kỳ II năm học 2016-2017 (13-02-2017)

Thông báo về việc nộp sổ nội ngoại trú (05-12-2016)

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp đợt 3 năm 2016 ngày 18/10/2016(14-10-2016)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba không bốn ba hai