Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 469
Toàn hệ thống: 17320
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

          Phòng Công tác sinh viên gửi lại sinh viên Phân hiệu danh sách học bổng khuyến khích học tập của phân hiệu Gia Lai 
        Sinh viên kiểm tra và phản hồi lại ban CTSV Phân hiệu trước ngày 9/5/2025. Danh sách này chỉ có một số điều chỉnh nhỏ so với danh sách cũ.
      Hiện nay một số lớp chưa có điểm nên tạm thời phòng sẽ chưa xét các lớp:
      Phân hiệu Gia Lai: DH12QLGL, DH13QLGL
     Sau khi có đủ điểm phòng sẽ ra quyết định cấp học bổng bổ sung các lớp này.

      DANH SACH HOC BONG KY I 2015 - 2016 (DU KIEN)

Số lần xem trang : :510
Nhập ngày : 05-05-2016
Điều chỉnh lần cuối :

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỊCH HỌC QUÂN SỰ NĂM HỌC 2015 - 2016(19-08-2016)

Thông báo lịch học Cao học (30-06-2016)

Thông báo lịch học Cao học (30-06-2016)

DANH SACH HOC BONG KY I 2015 - 2016 (DU KIEN)(05-05-2016)

Thông báo đăng ký đề tài NCKH sinh viên năm 2015 - đợt 1(09-03-2015)

Lịch Thi Tin học Đại cương học kỳ 1 năm học 2013 - 2014(25-02-2014)

Lịch Thi Tin học Đại cương học kỳ 1 năm học 2013 - 2014(25-02-2014)

Lịch thi chính trị tổng hợp 3 lớp KE09, QL09, QM09(27-05-2013)

Thông báo về phòng học ôn thi Cao học năm 2012(13-06-2012)

Thông báo về lịch ôn thi Cao học năm 2012 tại Phân hiệu Gia Lai (mới)(06-06-2012)

Thông báo tuyển sinh Cao học năm 2012 tại Phân hiệu Gia Lai(30-05-2012)

Thông báo tuyển sinh Cao học năm 2012 tại Phân hiệu Gia Lai(30-05-2012)

Thông báo về việc bổ sung phiếu dự thi Anh văn B1(11-04-2012)

THỜI KHOÁ BIỀU LỚP DH10KEGL HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2010 – 2011 (Áp dụng từ ngày 12/09 đến ngày 18/09 năm 2011)(10-09-2011)

THỜI KHOÁ BIỀU LỚP DH10QLGL HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2010 – 2011 (Áp dụng từ ngày 12/09 đến ngày 18/09 năm 2011)(10-09-2011)

Giới Thiệu(27-02-2010)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu bốn một sáu bốn