Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 1568
Toàn hệ thống: 42977
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

Ban Công tác Sinh viên - Phân hiệu Gia Lai Thông báo tới Giáo viên chủ nhiệm, Ban cán sự, Ban chấp hành các lớp cùng toàn thể sinh viên học tại Phân hiệu Gia Lai về cập nhật danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2015 - 2016 (chỉnh sửa lần 1) cụ thể như sau:

- Ban công tác sinh viên đang cập nhật danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích (có sự thay đổi so với danh sách tạm thời) học tập học kỳ I năm học 2015-2016 (chỉnh sửa lần 1) do quá trình cập nhật điểm.

- Ban Công tác Sinh viên yêu cầu Ban cán sự, Ban chấp hành các lớp cùng toàn thể sinh viên xem và phản hồi lại (nếu có sai sót về thông tin) về cho Ban Công tác Sinh viên trước 16h30 ngày 09 tháng 05 năm 2016.

Lưu ý: Hiện nay các lớp chưa có điểm nên tạm thời nhà trường sẽ chưa xét danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2015-2016 các lớp: DH12QLGL, DH13QLGL sau khi có đủ điểm nhà trường sẽ ra quyết định cấp học bổng bổ sung các lớp này.

Sinh viên xem danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2015-2016. tại đây

Trân trọng thông báo!

Số lần xem trang : :1446
Nhập ngày : 05-05-2016
Điều chỉnh lần cuối :12-07-2016

Thông báo của Ban Công tác sinh viên

Thông báo về việc tham dự Lễ tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp đợt 4 năm 2017

Thông báo về học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2016-2017

Thông báo Miễn giảm học phí và Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2017-2018

Thông báo xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2016 – 2017

Thông báo dự Lễ tốt nghiệp đợt 3/2017 tại Phân hiệu Gia Lai (ngày 27/11/2017)

Thông báo đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên HKII năm học 2016 - 2017(27-09-2017)

Thông báo về việc làm lại thẻ sinh viên lần 1 (năm học 2017 - 2018)(15-09-2017)

Câu hỏi viết bài thu hoạch cuối khóa tuần sinh hoạt Công dân - HSSV năm 2017(13-09-2017)

Thông báo xét học bổng học kỳ I năm học 2016 - 2017(13-09-2017)

Thông báo về việc thực hiện miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2017 - 2018(06-09-2017)

Thông báo về việc thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2017 - 2018(06-09-2017)

Thông báo Thu hồi sách cuối năm học 2016 - 2017(07-06-2017)

Thông báo về việc làm lại thẻ sinh viên lần 1 (năm 2017) (26-04-2017)

Thông báo về quỹ học bổng Vingroup(07-04-2017)

Thông báo về việc Xét học bổng học kỳ II năm học 2015 - 2016 và danh sách kèm theo (14-03-2017)

Thông báo về việc làm thẻ sinh viên tạm thời (23-02-2017)

Thông báo về việc đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2016-2017 (16-02-2017)

Thông báo về việc nôp hồ sơ xét miễm giảm học phí học kỳ II năm học 2016-2017 (13-02-2017)

Thông báo về việc nộp sổ nội ngoại trú (05-12-2016)

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp đợt 3 năm 2016 ngày 18/10/2016(14-10-2016)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy không hai năm một