Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 477
Toàn hệ thống: 17368
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

 THÔNG BÁO LỊCH ÔN THI

 

MÔN VĨ MÔ, KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ ANH VĂN

 

 

 

Môn Kinh Tế Vĩ Mô

 

Bắt đầu ôn tập lúc: 7h30, Thứ 6, Thứ 7 và Chủ Nhật ngày 8, 9, 10/ 7/ 2016

 

Phòng học: C 101

 

 

 

Môn Khoa học Môi Trường

 

Bắt đầu ôn tập lúc: 8h, Thứ 6, Thứ 7 và Chủ Nhật ngày 15, 16, 17/ 7/ 2016

 

Phòng học: C 102

 

 

 

Môn Anh Văn

 

Bắt đầu ôn tập lúc: 7h30, Thứ 7 và Chủ Nhật ngày 23, 24, 30, 31/ 7/ 2016

 

Phòng học: C 101

    

Số lần xem trang : :498
Nhập ngày : 30-06-2016
Điều chỉnh lần cuối :

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỊCH HỌC QUÂN SỰ NĂM HỌC 2015 - 2016(19-08-2016)

Thông báo lịch học Cao học (30-06-2016)

DANH SACH HOC BONG KY I 2015 - 2016 (DU KIEN)(05-05-2016)

DANH SACH HOC BONG KY I 2015 - 2016 (DU KIEN)(05-05-2016)

Thông báo đăng ký đề tài NCKH sinh viên năm 2015 - đợt 1(09-03-2015)

Lịch Thi Tin học Đại cương học kỳ 1 năm học 2013 - 2014(25-02-2014)

Lịch Thi Tin học Đại cương học kỳ 1 năm học 2013 - 2014(25-02-2014)

Lịch thi chính trị tổng hợp 3 lớp KE09, QL09, QM09(27-05-2013)

Thông báo về phòng học ôn thi Cao học năm 2012(13-06-2012)

Thông báo về lịch ôn thi Cao học năm 2012 tại Phân hiệu Gia Lai (mới)(06-06-2012)

Thông báo tuyển sinh Cao học năm 2012 tại Phân hiệu Gia Lai(30-05-2012)

Thông báo tuyển sinh Cao học năm 2012 tại Phân hiệu Gia Lai(30-05-2012)

Thông báo về việc bổ sung phiếu dự thi Anh văn B1(11-04-2012)

THỜI KHOÁ BIỀU LỚP DH10KEGL HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2010 – 2011 (Áp dụng từ ngày 12/09 đến ngày 18/09 năm 2011)(10-09-2011)

THỜI KHOÁ BIỀU LỚP DH10QLGL HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2010 – 2011 (Áp dụng từ ngày 12/09 đến ngày 18/09 năm 2011)(10-09-2011)

Giới Thiệu(27-02-2010)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín bốn tám hai sáu