Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 330
Toàn hệ thống: 10004
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

 

TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HCM     PHÂN HIỆU GIA LAI                              BAN QL NCKH-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:.…/TB-QL NCKH-HTQT                                                      Gia Lai, ngày 17 tháng 10 năm 2016

 

THÔNG BÁO

V/v: Tập huấn hướng dẫn viết báo cáo kết quả NCKH

cho Sinh viên Phân hiệu Gia Lai

           

Nhằm mục đích giúp cho Sinh viên của Phân hiệu Gia Lai hiểu rõ và hoàn thiện kỹ năng, phương pháp viết báo cáo tổng kết đề tài NCKH và Khóa luận tốt nghiệp cuối khóa

Buổi tập huấn cũng là cơ hội để cho Sinh viên và Giảng viên Phân hiệu trao đổi kinh nghiệm trong việc viết báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học.

Ban Quản lý NCKH-HTQT Phân hiệu Trường ĐHNL tại Gia Lai thông báo đến sinh viên Phân hiệu Gia Lai về buổi tập huấn viết báo cáo kết quả NCKH.

Thời gian, địa điểm:

1. Thời gian:   8h00 thứ Bảy ngày  22  tháng  10 năm 2016

2. Địa điểm: Hội trường Thư viện – Trường CĐSP Gia Lai

Hướng dẫn báo cáo

TS. Trần Cao Bảo - Trưởng Ban Quản lý NCKH- HTQT Phân hiệu Gia Lai.

Vậy, Ban Quản LNCKH – HTQT Phân hiệu Gia Lai thông báo đến toàn thể Sinh viên Phân hiệu Gia Lai được biết và nhiệt tình tham gia buổi tập huấn.

Xin trân trọng thông báo!

Trưởng Ban QLNCKH – HTQT

                                       (Đã ký)

                           TS. Trần Cao Bảo

 

Số lần xem trang : :1168
Nhập ngày : 17-10-2016
Điều chỉnh lần cuối :03-03-2017

Thông báo của Ban QLNCKH&HTQT

Thông báo tập huấn Khởi nghiệp cho sinh viên Phân hiệu Gia Lai

Hệ thống học bổng mới của Trường Đại học Chiba, Nhật Bản

Học bổng thạc sỹ Chính phủ Úc 2018(17-02-2017)

Học bổng thạc sỹ Hungary 2017-2018(17-02-2017)

Thông báo đăng ký đề tài NCKH sinh viên năm 2016 – đợt 2(07-09-2016)

Thông báo tham gia hội nghị Khoa học Ứng dụng Công nghệ mới trong công trình Xanh lần thứ 2 năm 2016(05-04-2016)

Thông báo đề xuất đăng ký đề tài NCKH cho Giảng viên và sinh viên năm 2017(05-04-2016)

THÔNG BÁO ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI KH&CN CƠ SỞ (CÁN BỘ/GIẢNG VIÊN) NĂM 2016(29-01-2016)

Thông báo đăng ký đề tài NCKH sinh viên Đợt 1 năm 2016(29-01-2016)

Thông báo đăng ký tham gia "Summer School 2016"(16-12-2015)

Thông báo đăng ký đề tài NCKH sinh viên năm 2015 – đợt 2(01-10-2015)

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Nghiên cứu và ứng dụng một số loại cây Nông – Lâm nghiệp trên địa bàn Tỉnh Gia Lai” năm 2015 (28-09-2015)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐI HỌC THẠC SĨ Ở NHẬT BẢN THEO CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO VIỆT NAM (JDS) NIÊN KHÓA 2016-2017 (17-09-2015)

THÔNG BÁO “ VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI SINH VIÊN NĂM 2015 ĐỢT 2” (10-06-2015)

Thông báo" Về chương trình tập huấn phần mềm ENDNOTE cho Giảng viên Phân hiệu Gia Lai"(27-05-2015)

THÔNG BÁO " Về việc đề xuất đăng ký đề tài NCKH sinh viên năm 2016"(13-05-2015)

THÔNG BÁO "CHUẨN BỊ ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN ĐỢT 2 NĂM 2015"(12-05-2015)

Thông báo " Đăng ký nhiệm vụ NCKH cấp cơ sở năm 2016"(09-04-2015)

Thông báo tuyển sinh HỌC BỔNG TOÀN PHẦN THẠC SỸ "AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG NÔNG NGHIỆP" TẠI ISRAEL 2015" (07-04-2015)

THÔNG BÁO " Xây dựng kế hoạch khoa học công nghệ cấp cơ sở năm 2016"(19-03-2015)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một năm bốn ba năm