Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 329
Toàn hệ thống: 6384
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

 KẾ HOẠCH HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC LẠI

 

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học lại Học kỳ II (2016-2017)

 

           Ban Quản lý Đào tạo Phân hiệu trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai trân trọng thông báo đến sinh viên tại Phân hiệu kế hoạch đăng ký học lại trong Học kỳ II (2016-2017). Sinh viên đăng ký học lại theo các bước sau:

Bước 1: Sinh viên xem “Kế hoạch học tập Học kỳ II (2016-2017)” để đăng ký học lại theo các môn có trong kế hoạch.

Bước 2

-         Sinh viên tự lập danh sách đăng ký các môn học lại và nộp cho lớp trưởng của mỗi lớp.

-         Lớp trưởng có nhiệm vụ tổng hợp danh sách học lại theo mẫu và nộp về Ban Quản lý Đào tạo Phân hiệu trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai đúng thời gian quy định.

            Lưu ý:

-          Lớp trưởng nộp 01 danh sách tổng hợp đăng ký học lại (kèm theo phiếu đăng ký có chữ ký của từng sinh viên) và gởi email file excel (cỡ chữ 13, font chữ Times New Roman) cho cô Sang theo địa chỉ email: nsangdiamond1986@gmail.com).

-     Sinh viên khi đăng ký học lại phải ghi đúng mã số sinh viên, họ và tên sinh viên, mã môn học và tên môn học để tránh trường hợp đăng ký nhầm môn học, hoặc đăng ký nhầm tên sinh viên. Mọi sai sót của sinh viên Ban Quản lý Đào tạo không chịu trách nhiệm.

-         Sinh viên đăng ký không được vượt quá tổng số 25 tín chỉ quy định trong 01 kỳ.

-    Thời gian đăng ký từ 08h00 ngày 23 tháng 11 năm 2016 đến 16h00 ngày 06 tháng 12 năm 2016. Sau thời gian này, Ban Quản lý Đào tạo không nhận thêm đăng ký.

Đề nghị sinh viên đăng ký đúng thời gian quy định.

Trân trọng./.

                                                                                    TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

                                                                                                                                   (Đã ký)

Số lần xem trang : :1652
Nhập ngày : 24-11-2016
Điều chỉnh lần cuối :30-03-2017

Thông báo của Ban Quản lý Đào tạo

Thông báo thời gian thực hiện khóa luận tốt nghiệp đợt 2 - Lớp DH13LNGL

Thông báo Kỳ thi kiểm tra đánh giá Chuẩn đầu ra tiếng Anh tháng 10/2017 và thi Xếp lớp tiếng Anh cho sinh viên khóa 2017

Thông báo việc xây dựng đề cương đề tài tốt nghiệp – Lớp DH13LNGL

Kết quả kỳ thi chuẩn đầu ra tiếng Anh tại Phân hiệu Gia Lai ngày 20/8/2017

Thông báo về việc nhận chứng chỉ Quân sự

Thông báo về việc phân lớp học lại cho sinh viên học kỳ I, năm học 2017 - 2018

Thông báo về việc thi Tin học chuẩn đầu ra

Lịch thi học kỳ II, năm học 2016 - 2017 bổ sung

Thông báo về việc xét tốt nghiệp cho sinh viên, đợt III 9/2017

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ PHÒNG THI ANH VĂN CHUẨN ĐẦU RA B1 NGÀY 20/8/2017

THÔNG BÁO ÔN TIN HỌC THÁNG 8/2017 (THAY ĐỔI)

Thông báo về việc học Quân sự học kỳ II, năm học 2016 - 2017

Thông báo đóng tiền ôn và thi chuẩn đầu ra tin học(22-07-2017)

Thông báo thời gian báo cáo khóa luận tốt nghiệp lớp DH13LNGL(14-07-2017)

Thông báo về việc đăng ký học và thi chuẩn đầu ra Tin học tại Phân hiệu Gia Lai năm học 2016 - 2017(14-07-2017)

Thông báo Kỳ thi kiểm tra đánh giá Chuẩn đầu ra tiếng Anh tháng 8/2017 dành cho sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh(13-07-2017)

Thông báo thời gian nộp và báo cáo khóa luận tốt nghiệp lớp DH13QMGL(13-07-2017)

Thông báo về việc thời hạn nộp bài Khóa luận, Tiểu luận Tốt nghiệp khoa Quản lý đất đai và Bất động sản 7/2017(13-07-2017)

Thông báo thời gian đăng ký đề tài và nộp khóa luận tốt nghiệp lớp DH13LNGL(21-06-2017)

Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp học kỳ 3, năm học 2016 - 2017(21-06-2017)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy ba tám một bốn