Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 50
Toàn hệ thống: 2202
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

 KẾ HOẠCH HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC LẠI

 

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học lại Học kỳ II (2016-2017)

 

           Ban Quản lý Đào tạo Phân hiệu trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai trân trọng thông báo đến sinh viên tại Phân hiệu kế hoạch đăng ký học lại trong Học kỳ II (2016-2017). Sinh viên đăng ký học lại theo các bước sau:

Bước 1: Sinh viên xem “Kế hoạch học tập Học kỳ II (2016-2017)” để đăng ký học lại theo các môn có trong kế hoạch.

Bước 2

-         Sinh viên tự lập danh sách đăng ký các môn học lại và nộp cho lớp trưởng của mỗi lớp.

-         Lớp trưởng có nhiệm vụ tổng hợp danh sách học lại theo mẫu và nộp về Ban Quản lý Đào tạo Phân hiệu trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai đúng thời gian quy định.

            Lưu ý:

-          Lớp trưởng nộp 01 danh sách tổng hợp đăng ký học lại (kèm theo phiếu đăng ký có chữ ký của từng sinh viên) và gởi email file excel (cỡ chữ 13, font chữ Times New Roman) cho cô Sang theo địa chỉ email: nsangdiamond1986@gmail.com).

-     Sinh viên khi đăng ký học lại phải ghi đúng mã số sinh viên, họ và tên sinh viên, mã môn học và tên môn học để tránh trường hợp đăng ký nhầm môn học, hoặc đăng ký nhầm tên sinh viên. Mọi sai sót của sinh viên Ban Quản lý Đào tạo không chịu trách nhiệm.

-         Sinh viên đăng ký không được vượt quá tổng số 25 tín chỉ quy định trong 01 kỳ.

-    Thời gian đăng ký từ 08h00 ngày 23 tháng 11 năm 2016 đến 16h00 ngày 06 tháng 12 năm 2016. Sau thời gian này, Ban Quản lý Đào tạo không nhận thêm đăng ký.

Đề nghị sinh viên đăng ký đúng thời gian quy định.

Trân trọng./.

                                                                                    TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

                                                                                                                                   (Đã ký)

Số lần xem trang : :1831
Nhập ngày : 24-11-2016
Điều chỉnh lần cuối :30-03-2017

Thông báo của Ban Quản lý Đào tạo

Thông báo về việc điều chỉnh lịch thi HKI năm học 2017 - 2018 (cập nhật ngày 15/01/2018)

Thông báo về việc điều chỉnh lịch thi HKI năm học 2017-2018

Thông báo kỳ thi kiểm tra đánh giá Chuẩn đầu ra tiếng Anh dánh cho sinh viên Phân hiệu Gia Lai

Thông báo về việc đăng ký thi chuẩn đầu ra Tin học - năm 2018

Thông báo về việc kê khai thông tin để cấp bằng tốt nghiệp

Danh sách sinh viên tốt nghiệp tháng 12/2017

Thông báo điều chỉnh lịch thi học kỳ I năm học 2017-2018

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp tháng 12 năm 2017⁩

Lịch thi học kỳ I năm học 2017 - 2018 (ĐÃ ĐIỀU CHỈNH)

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian nộp khóa luận tốt nghiệp lớp DH13LNGL

Thông báo xét tốt nghiệp cho sinh viên - đợt IV - tháng 12 năm 2017

Thông báo đăng ký học lại HKII năm học 2017-2018(24-11-2017)

Kết quả kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào năm 2017 tại Phân hiệu Gia Lai(24-11-2017)

Kết quả kỳ thi chuẩn đầu ra tiếng Anh tại Phân hiệu Gia Lai ngày 21/10/2017(15-11-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ(19-10-2017)

Kết quả thi tin học đợt thi chuẩn tháng 9/2017 tại Gia Lai - phần Tin học văn phòng(18-10-2017)

Danh sách sinh viên Phân hiệu Gia Lai khóa 2017 kiểm tra tiếng Anh đầu vào ngày 21/10/2017(16-10-2017)

Danh sách sinh viên Phân hiệu Gia Lai thi chuẩn đầu ra tiếng Anh ngày 21/10/2017(16-10-2017)

Kết quả thi Tin học đợt thi chuẩn tháng 9/2017 tại Phân hiệu Gia Lai(16-10-2017)

Danh sách sinh viên đăng ký học lại thành công HKI, năm học 2017 - 2018(10-10-2017)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một một ba một năm