Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 128
Toàn hệ thống: 1844
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

Ban Công tác Sinh viên - Phân hiệu Gia Lai thông báo tới lớp trưởng các lớp về việc nộp sổ nội ngoại trú, file quản lý sơ yếu lý lịch sinh viên.

Nhăm thuận tiện cho việc quản lý sinh viên về nơi tạm trú, thường trú cũng như quản lý hồ sơ lý lịch số của sinh viên tại Phân hiệu Gia Lai. Nay Ban Công tác Sinh viên thông báo tới lớp trưởng các lớp các nội dung sau:

1. Hoàn thành việc nộp sổ nội ngoại trú:

- Như thông báo đã gửi về các lớp việc nhận xét sổ nội ngoại trú sẽ thực hiện theo học kỳ (tức nhận xét học kỳ I năm học sẽ làm vào tháng 3 (trả sổ) và tháng 4 (thu sổ), nhận xét học kỳ II năm học sẽ làm vào tháng 10 (trả sổ) và tháng 11 (thu sổ).

- Như vậy thời gian thu sổ nội ngoại trú nhận xét học kỳ II năm học 2015-2016 đã hết hạn. Vậy để cho các lớp có thời gian nộp hết Ban CTSV thông báo về thời gian nộp bổ sung như sau:

+ Các lớp không đi thực hành, thực tập tại Sài gòn, hạn nộp cuối cùng vào ngày 15/12/2016.

+ Các lớp có lịch thực hành, thực tập, hạn nộp cuối cùng vào ngày 30/12/2016.

+ Nộp trực tiếp cho thầy Dương (Ban CTSV không nhận nộp theo cá nhân, chỉ nhận theo lớp)

+ Qua thời gian trên các cá nhân, tập thể phải chịu mọi trách nhiệm, Ban CTSV không chịu trách nhiệm.

2. Hoàn thành mẫu sơ yếu lý lịch số:

- Ban CTSV sẽ chuyển file mẫu về cho từng lớp (file đính kèm)

- Thời gian hoàn thành và nộp về Ban CTSV: từ ngày 05/12 đến hết ngày 30/12/2016

- Hình thức nộp về: file excel (mỗi cá nhân lớp là 1 shift), nộp về email: ngthanhduong@hcmuaf.edu.vn

3. Hoàn thành file thống kê chỗ ở trọ:

- Ban CTSV sẽ chuyển file mẫu về cho từng lớp (file đính kèm)

- Thời gian hoàn thành và nộp về Ban CTSV: từ ngày 05/12 đến hết ngày 30/12/2016

- Hình thức nộp về: file excel, nộp về email: ngthanhduong@hcmuaf.edu.vn

Trân trọng thông báo.

Số lần xem trang : :714
Nhập ngày : 05-12-2016
Điều chỉnh lần cuối :10-02-2017

Thông báo của Ban Công tác sinh viên

Thông báo xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2016 – 2017

Thông báo dự Lễ tốt nghiệp đợt 3/2017 tại Phân hiệu Gia Lai (ngày 27/11/2017)

Thông báo đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên HKII năm học 2016 - 2017(27-09-2017)

Thông báo về việc làm lại thẻ sinh viên lần 1 (năm học 2017 - 2018)(15-09-2017)

Câu hỏi viết bài thu hoạch cuối khóa tuần sinh hoạt Công dân - HSSV năm 2017(13-09-2017)

Thông báo xét học bổng học kỳ I năm học 2016 - 2017(13-09-2017)

Thông báo về việc thực hiện miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2017 - 2018(06-09-2017)

Thông báo về việc thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2017 - 2018(06-09-2017)

Thông báo Thu hồi sách cuối năm học 2016 - 2017(07-06-2017)

Thông báo về việc làm lại thẻ sinh viên lần 1 (năm 2017) (26-04-2017)

Thông báo về quỹ học bổng Vingroup(07-04-2017)

Thông báo về việc Xét học bổng học kỳ II năm học 2015 - 2016 và danh sách kèm theo (14-03-2017)

Thông báo về việc làm thẻ sinh viên tạm thời (23-02-2017)

Thông báo về việc đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2016-2017 (16-02-2017)

Thông báo về việc nôp hồ sơ xét miễm giảm học phí học kỳ II năm học 2016-2017 (13-02-2017)

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp đợt 3 năm 2016 ngày 18/10/2016(14-10-2016)

Câu hỏi viết bài thu hoạch cuối khóa tuần sinh hoạt Công dân - HSSV năm 2016 (07-10-2016)

Thông báo làm thẻ sinh viên (04-10-2016)

Thông báo về việc đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2015-2016 (12-09-2016)

Thông báo về việc nôp hồ sơ xét miễm giảm học phí và hỗ trợ kinh phí học tập học kỳ I năm học 2016-2017(30-08-2016)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một năm chín sáu