Thống kê

Số lần xem:
Đang xem
Toàn hệ thống:
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

XEM DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP THÁNG 12 NĂM 2016

Số lần xem trang : :462
Nhập ngày : 03-01-2017
Điều chỉnh lần cuối :03-01-2017

Thông báo của Ban Quản lý Đào tạo

Thông báo về việc thi Anh văn B1 sinh viên tháng 4/2017

Kết quả kỳ thi chuẩn đầu ra tiếng Anh tại Phân hiệu Gia Lai vào tháng 02/2017

Danh sách sinh viên đăng ký học lại thành công học kỳ II, năm học 2016-2017

Thông báo thực hiện khóa luận tốt nghiệp lớp DH13LNGL (3/2017-7/2017)

Thông báo xét tốt nghiệp đợt 1 tháng 3/2017

Thông báo danh sách thi chuẩn đầu ra B1 sinh viên ngày 26/02/2017(22-02-2017)

Thông báo điều kiện cần thiết để sinh viên tham gia các kỳ thi tại Phân hiệu Gia Lai

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP ĐỢT IV/2016

THÔNG BÁO LỊCH HỌC DÀNH CHO SINH VIÊN HỌC LẠI

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH B1

THÔNG BÁO LÀM ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP LỚP DH13LNGL

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC LẠI KỲ II NĂM HỌC 2016-2017 TẠI TRƯỜNG ĐHNL

THÔNG BÁO LỊCH THI DÀNH CHO SINH VIÊN HỌC LẠI NHỮNG MÔN HỌC CÓ MỞ LỚP RIÊNG

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI CHUẨN ĐẦU RA ANH VĂN B1 - NĂM 2016

THỜI KHÓA BIỂU CHO SV HỌC LẠI TỪ NGÀY 19-25 THÁNG 12 NĂM 2016

THÔNG BÁO XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 THÁNG 12 NĂM 2016

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC LẠI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017

THÔNG BÁO DANH SÁCH THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH B1 NGÀY 13/11/2016

KẾT QUẢ THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH B1 VÀ THI XẾP LỚP KHÓA 2016 NGÀY 2/10/2016 TẠI PHGL

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP HÌNH ĐỂ CẤP CHỨNG CHỈ QUÂN SỰ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH B1

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI TIẾNG ANH QUỐC TẾ TOEIC, TOEFL

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO SINH VIÊN NHẬN CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC THỂ CHẤT - NĂM 2016

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC KHEN THƯƠNG - NĂM 2016

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP CHỨNG CHỈ QUÂN SỰ CHO SINH VIÊN TỪ KHÓA 2014 TRỞ VỀ TRƯỚC

THÔNG BÁO ĐIỂM THI QUÂN SỰ LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH CHO SINH VIÊN HỌC LẠI (NĂM 2016)

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI THÀNH CÔNG HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2016 - 2017

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2016 - NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ - HỆ VÙA LÀM VỪA HỌC

THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ THI CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC - ĐỢT THI THÁNG 8 - NĂM 2016

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017

QUY CHẾ HỌC VỤ (Áp dụng từ năm 2014)(11-09-2014)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu tám bốn không bảy