Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 573
Toàn hệ thống: 13520
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

Căn cứ Công văn số 225/CĐSP-TV, ngày 02 tháng 06 năm 2017 về việc Thu hồi sách cuối năm học 2016-2017 của Ban giám hiệu trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai.

Ban Công tác Sinh viên - Phân hiệu Gia Lai thông báo tới giáo viên chủ nhiệm, lớp trưởng và toàn thể sinh viên Phân hiệu Gia Lai về việc thu hồi sách cuối năm học 2016 - 2017 của Thư viện như sau:

Thời gian thu hồi sách:

+ Đối với sinh viên Năm thứ nhất, hai và ba: từ ngày 05/06 đến ngày 13/06/2017.

+ Đối với sinh viên năm cuối: từ ngày 16/06 đến ngày 23/06/2017.

Hình thức xử lý sinh viên vi phạm:

Sau ngày 26/06/2017, nếu sinh viên chưa trả hết sách mượn thư viện,  tổ Thư viện sẽ xử lý như sau:

+ Trường hợp mất sách: Sinh viên phải đền số tiền gấp 02 lần giá trị hiện hành của bản sách.

+ Trường hơp sách trả trễ hạn: Sinh viên phải nộp phạt 1.000đ/quyển/ngày vi phạm. Thời gian sách trễ hạn tính từ ngày 01/07/2017.

+ Đối với sinh viên năm cuối Ban Công tác Sinh viên - Phân hiệu Gia Lai sẽ đề nghị tổ Thư viện không ký thanh toán tài sản cho sinh viên còn nợ sách.

Đề nghị giáo viên chủ nhiệm, lớp trưởng các lớp thông báo cho sinh viên lớp mình biết và thực hiện nghiêm túc thông báo./.

Số lần xem trang : :483
Nhập ngày : 07-06-2017
Điều chỉnh lần cuối :01-08-2017

Thông báo của Ban Công tác sinh viên

Thông báo đánh giá rèn luyện của sinh viên HKI năm học 2017-2018

Thông báo dự Lễ tốt nghiệp đợt 4/2017 tại Phân hiệu Gia Lai (ngày 31/01/2018)(29-01-2018)

Thông báo về việc tham dự Lễ tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp đợt 4 năm 2017(18-01-2018)

Thông báo về học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2016-2017(12-01-2018)

Thông báo Miễn giảm học phí và Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2017-2018(12-01-2018)

Thông báo xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2016 – 2017(07-12-2017)

Thông báo dự Lễ tốt nghiệp đợt 3/2017 tại Phân hiệu Gia Lai (ngày 27/11/2017)(21-11-2017)

Thông báo đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên HKII năm học 2016 - 2017(27-09-2017)

Thông báo về việc làm lại thẻ sinh viên lần 1 (năm học 2017 - 2018)(15-09-2017)

Câu hỏi viết bài thu hoạch cuối khóa tuần sinh hoạt Công dân - HSSV năm 2017(13-09-2017)

Thông báo xét học bổng học kỳ I năm học 2016 - 2017(13-09-2017)

Thông báo về việc thực hiện miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2017 - 2018(06-09-2017)

Thông báo về việc thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2017 - 2018(06-09-2017)

Thông báo về việc làm lại thẻ sinh viên lần 1 (năm 2017) (26-04-2017)

Thông báo về quỹ học bổng Vingroup(07-04-2017)

Thông báo về việc Xét học bổng học kỳ II năm học 2015 - 2016 và danh sách kèm theo (14-03-2017)

Thông báo về việc làm thẻ sinh viên tạm thời (23-02-2017)

Thông báo về việc đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2016-2017 (16-02-2017)

Thông báo về việc nôp hồ sơ xét miễm giảm học phí học kỳ II năm học 2016-2017 (13-02-2017)

Thông báo về việc nộp sổ nội ngoại trú (05-12-2016)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu một ba ba bốn