Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 582
Toàn hệ thống: 13535
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

    Hiện nay, có một số sinh viên của các lớp vẫn còn nợ tiền học phí và học lại từ học kỳ II năm học 2016 - 2017 trở về trước. Nay Ban Kế hoạch – Tài chính tại Phân hiệu Gia Lai thông báo sẽ mở đợt thu mới để các sinh viên này phải nộp tất cả số tiền còn nợ, cụ thể như sau:

     1. Hình thức nộp tiền

     - Đối với học phí còn nợ:

     Nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản tại ngân hàng như sau:

     + Tên tài khoản: Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tại Gia Lai.

     + Số tài khoản:      6211 0000471082

     + Tại:                     Ngân hàng BIDV Nam Gia Lai.

     - Đối với học lại còn nợ: Nộp bằng tiền mặt tại Ban Kế hoạch – Tài chính .

     2. Thời hạn nộp: từ ngày 12/06/2017 đến hết ngày 16/06/2017.

    Đề nghị các sinh viên vẫn còn nợ tiền học phí và học lại thực hiện đúng thông báo này. Sau thời hạn trên, nếu sinh viên vẫn còn tồn nợ thì Phân hiệu sẽ có hình thức kỷ luật.

Số lần xem trang : :1081
Nhập ngày : 09-06-2017
Điều chỉnh lần cuối :01-08-2017

Thông báo của Ban Kế hoạch - Tài chính

Thông báo về Thời gian thu tiền đăng ký học lại(26-12-2017)

Thông báo thời gian thu tiền đăng ký học lại HK3 năm học 2016-2017 và HK 1 năm học 2017-2018(31-10-2017)

Thông báo mức học phí Học kỳ I, năm học 2017 - 2018(30-09-2017)

Thông báo về việc “Nộp tiền đăng ký học lại tại TP.HCM của học kỳ III năm học 2016-2017”(06-07-2017)

Thông báo về việc “Lập danh sách đối với sinh viên chuyển nhầm tiền học phí vào tài khoản của Trường ĐH Nông Lâm TP. HCM ”(27-06-2017)

Thông báo về thời gian thu tiền đăng ký học lại các kỳ còn nợ (12-05-2017)

Thông báo về việc Nộp tiền đăng ký học lại tại TP. Hồ Chí Minh của học kỳ III, năm học 2015 - 2016 (07-04-2017)

Thông báo thời gian thu tiền đăng ký học lại học kỳ II năm học 2016-2017(09-03-2017)

Thông báo gia hạn mua thẻ BHYT năm 2017(02-12-2016)

Thông báo thu tiền học lại Học kỳ I năm học 2016-2017(28-10-2016)

Thông báo thu học phí HK 3 năm học 2015-2016(17-06-2016)

Thông báo nhận tiền học bổng học kỳ I năm học 2015-2016(30-05-2016)

Thông báo thu tiền học lại HK II năm học 2015-2016(10-05-2016)

Thông báo thu tiền học lại HK II năm học 2015-2016(10-05-2016)

Thông báo nhận tiền học bổng học kỳ II năm học 2014-2015(08-04-2016)

Thông báo đóng học phí HK 2 năm học 2015-2016(01-04-2016)

Thông báo thu tiền học lại HK 1 năm học 2015-2016(09-11-2015)

Thông báo nhận tiền học bổng học kỳ I năm học 2014-2015(22-06-2015)

Thông báo thời hạn nộp học phí năm học 2014-2015(18-05-2015)

Thông báo thu tiền học lại Học kỳ II năm học 2014-2015(13-03-2015)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín chín hai tám hai