Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 1466
Toàn hệ thống: 39472
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

Vừa qua, Ban Kế hoạch - Tài chính có gửi thông báo về việc thu học phí còn nợ cùng danh sách kèm theo tới sinh viên các lớp khóa 2013, 2014, 2015. Sau khi nhận thông báo, có một số sinh viên phát hiện đã chuyển nhầm học phí của một số học kỳ vào tài khoản của Trường ĐH Nông Lâm tại Tp. HCM (số TK: 31410000393114).

Ban Kế hoạch - Tài chính đã thông báo cho những sinh viên đã nộp học phí nhưng vẫn có tên trong danh sách nợ học phí kiểm tra lại biên lai nộp tiền của mình, nếu bị nộp nhầm vào tài khoản của trường Đại học Nông Lâm TP.HCM thì lập danh sách các bạn trong lớp nộp tiền sai tài khoản, kèm theo biên lai nộp tiền hoặc sao kê ngân hàng (trong trường hợp bị mất biên lai nộp tiền) rồi gửi về Ban Kế hoạch - Tài chính trước ngày 10/04/2017 để điều chỉnh lại học phí.

Đến nay, Ban Kế hoạch Tài chính đã nhận được giấy nộp tiền của các sinh viên nộp nhầm theo danh sách kèm theo sau đây. Đề nghị những sinh viên nào nộp nhầm tài khoản mà chưa có trong danh sách này thì chậm nhất đến ngày 06/7/2017 phải nộp giấy nộp tiền nộp nhầm tài khoản về Ban Kế hoạch - Tài chính. Sau thời hạn trên, những sinh viên nộp nhầm tài khoản sẽ xem là nợ học phí và phải tự giải quyết để nộp học phí vào tài khoản của Phân hiệu Gia Lai.

Lưu ý: Sinh viên khi nộp tiền học phí phải đọc kỹ thông báo và ghi đúng số tài khoản thu học phí của Phân hiệu tại Ngân hàng như sau:

Tên tài khoản:      Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tại Gia Lai

Số tài khoản:        6211 0000 471082

      Tại:        Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nam Gia Lai (BIDV Nam Gia Lai)

        DANH SÁCH SINH VIÊN PHÂN HIỆU GIA LAI ĐÓNG NHẰM TIỀN HỌC PHÍ VÀO TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM

STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP HỌC KỲ  SỐ TIỀN NGÀY NỘP GHI CHÚ
1 13125783 Lương Văn Trí DH13BQGL  HK 1 (16-17)              3.978.000   24/11/2016  
2 13113455 Nguyễn Văn Tính DH13NHGL  HK 1 (15-16)              3.260.000   30/12/2015  
3 13113456 Vũ Thái An DH13NHGL  HK 1 (16-17)              1.630.000   30/12/2015  
4 13149689 Nguyễn Minh Lân DH13QMGL  HK 1 (15-16)              2.934.000   18/12/2015  
5 13149682 Mai Xuân Khải DH13QMGL  HK 1 (15-16)              2.934.000   04/01/2016  
6 14125663 Trần Thị Yên DH14BQGL  HK 1 (15-16)              3.497.000   05/01/2016  
7 14114337 Nguyễn Việt Tuấn DH14LNGL  HK 1 (15-16)              3.920.000   18/12/2015  
8 14114184 Nguyễn Huy Vân DH14LNGL  HK 1 (15-16)              3.920.000   18/12/2015  
9 14114160 Tôn Thanh Huỳnh Đức DH14LNGL  HK 1 (16-17)              3.582.000   20/10/2016  
10 14113270 Nguyễn Công Hậu DH14NHGL  HK 1 (15-16)              2.793.000   18/02/2016  
11 15113176 Mai Bá Tài DH15NHGL  HK 2 (16-17)               3.620.000   28/03/2017  
12 15113176 Mai Bá Tài DH15NHGL  HK 1 (16-17)               4.378.000   03/11/2016  
13 15113150 Trần Tấn Bình DH15NHGL HK 2 (15-16)              3.620.000   12/05/2016  
14 15124379 Nguyễn Tấn Thưởng DH15QLGL HK 2 (15-16)              3.408.000   22/04/2016  
15 15124379 Nguyễn Tấn Thưởng DH15QLGL  HK 1 (16-17)              4.680.000   22/11/2016  
16 15149206 Võ Đại Hào DH15QMGL HK 2 (15-16)              3.955.000   15/05/2016  
17 15149181 Nguyễn Thị Tuyết Nhi DH15QMGL HK 2 (15-16)              3.955.000   04/05/2016  
18 15149181 Nguyễn Thị Tuyết Nhi DH15QMGL HK 1 (16-17)              3.744.000   16/11/2016  
TỔNG CỘNG            63.808.000                       -    

Số lần xem trang : :716
Nhập ngày : 27-06-2017
Điều chỉnh lần cuối :01-08-2017

Thông báo của Ban Kế hoạch - Tài chính

Thông báo về Thời gian thu tiền đăng ký học lại

Thông báo thời gian thu tiền đăng ký học lại HK3 năm học 2016-2017 và HK 1 năm học 2017-2018

Thông báo mức học phí Học kỳ I, năm học 2017 - 2018(30-09-2017)

Thông báo về việc “Nộp tiền đăng ký học lại tại TP.HCM của học kỳ III năm học 2016-2017”(06-07-2017)

Thông báo về việc Thu học phí và học lại còn nợ đối với sinh viên các khóa - Hệ chính quy(09-06-2017)

Thông báo về thời gian thu tiền đăng ký học lại các kỳ còn nợ (12-05-2017)

Thông báo về việc Nộp tiền đăng ký học lại tại TP. Hồ Chí Minh của học kỳ III, năm học 2015 - 2016 (07-04-2017)

Thông báo thời gian thu tiền đăng ký học lại học kỳ II năm học 2016-2017(09-03-2017)

Thông báo gia hạn mua thẻ BHYT năm 2017(02-12-2016)

Thông báo thu tiền học lại Học kỳ I năm học 2016-2017(28-10-2016)

Thông báo thu học phí HK 3 năm học 2015-2016(17-06-2016)

Thông báo nhận tiền học bổng học kỳ I năm học 2015-2016(30-05-2016)

Thông báo thu tiền học lại HK II năm học 2015-2016(10-05-2016)

Thông báo thu tiền học lại HK II năm học 2015-2016(10-05-2016)

Thông báo nhận tiền học bổng học kỳ II năm học 2014-2015(08-04-2016)

Thông báo đóng học phí HK 2 năm học 2015-2016(01-04-2016)

Thông báo thu tiền học lại HK 1 năm học 2015-2016(09-11-2015)

Thông báo nhận tiền học bổng học kỳ I năm học 2014-2015(22-06-2015)

Thông báo thời hạn nộp học phí năm học 2014-2015(18-05-2015)

Thông báo thu tiền học lại Học kỳ II năm học 2014-2015(13-03-2015)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai năm tám không tám