Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 1467
Toàn hệ thống: 39480
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

Ban Kế hoạch – Tài chính tại Phân hiệu Gia Lai thông báo đến toàn thể sinh viên có đăng ký học lại thành công trong học kỳ III năm học 2016 – 2017 (đăng ký tại TP.HCM) như sau Ban Kế hoạch – Tài chính sẽ bắt đầu thu tiền học lại của đợt này từ ngày 06/07/2017 đến hết ngày 20/07/2017 và hình thức nộp tiền là nộp bằng tiền mặt tại Ban Kế hoạch – Tài chính.

Đề nghị sinh viên có tên trong danh sách kèm theo nộp tiền theo đúng thời hạn như đã thông báo.

Danh sách sinh viên đăng ký học lại thành công HKIII năm học 2016-2017: TẢI VỀ.

Số lần xem trang : :676
Nhập ngày : 06-07-2017
Điều chỉnh lần cuối :01-08-2017

Thông báo của Ban Kế hoạch - Tài chính

Thông báo về Thời gian thu tiền đăng ký học lại

Thông báo thời gian thu tiền đăng ký học lại HK3 năm học 2016-2017 và HK 1 năm học 2017-2018

Thông báo mức học phí Học kỳ I, năm học 2017 - 2018(30-09-2017)

Thông báo về việc “Lập danh sách đối với sinh viên chuyển nhầm tiền học phí vào tài khoản của Trường ĐH Nông Lâm TP. HCM ”(27-06-2017)

Thông báo về việc Thu học phí và học lại còn nợ đối với sinh viên các khóa - Hệ chính quy(09-06-2017)

Thông báo về thời gian thu tiền đăng ký học lại các kỳ còn nợ (12-05-2017)

Thông báo về việc Nộp tiền đăng ký học lại tại TP. Hồ Chí Minh của học kỳ III, năm học 2015 - 2016 (07-04-2017)

Thông báo thời gian thu tiền đăng ký học lại học kỳ II năm học 2016-2017(09-03-2017)

Thông báo gia hạn mua thẻ BHYT năm 2017(02-12-2016)

Thông báo thu tiền học lại Học kỳ I năm học 2016-2017(28-10-2016)

Thông báo thu học phí HK 3 năm học 2015-2016(17-06-2016)

Thông báo nhận tiền học bổng học kỳ I năm học 2015-2016(30-05-2016)

Thông báo thu tiền học lại HK II năm học 2015-2016(10-05-2016)

Thông báo thu tiền học lại HK II năm học 2015-2016(10-05-2016)

Thông báo nhận tiền học bổng học kỳ II năm học 2014-2015(08-04-2016)

Thông báo đóng học phí HK 2 năm học 2015-2016(01-04-2016)

Thông báo thu tiền học lại HK 1 năm học 2015-2016(09-11-2015)

Thông báo nhận tiền học bổng học kỳ I năm học 2014-2015(22-06-2015)

Thông báo thời hạn nộp học phí năm học 2014-2015(18-05-2015)

Thông báo thu tiền học lại Học kỳ II năm học 2014-2015(13-03-2015)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu năm bốn bảy chín