Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 1386
Toàn hệ thống: 27032
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

    - Căn cứ kế hoạch học tập học kỳ II năm học 2016 - 2017;

    - Căn cứ thông báo của khoa Quản lý tài nguyên và môi trường về thời gian nộp và báo cáo khóa luận tốt nghiệp của lớp DH13QMGL.

    Nay Ban Quản lý Đào tạo thông báo đến sinh viên thời gian nộp và báo cáo khóa luận tốt nghiệp của lớp DH13QMGL cụ thể như sau:

    1. Thời gian nộp khóa luận tốt nghiệp vào ngày 25 tháng 7 năm 2017.

    2. Địa điểm: nộp cho Giáo vụ khoa – Khoa Quản lý tài nguyên và môi trường - Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.

    3. Thời gian báo cáo khóa luận tốt nghiệp vào ngày 07- 08/8/2017.

    Lưu ý:

    - Sinh viên đang làm đề tài tốt nghiệp cần liên hệ với giáo viên hướng dẫn để đảm bảo hoàn thành tiến độ học tập.

    Đề nghị sinh viên thực hiện theo đúng kế hoạch.

Số lần xem trang : :197
Nhập ngày : 13-07-2017
Điều chỉnh lần cuối :01-08-2017

Thông báo của Ban Quản lý Đào tạo

Thông báo thời gian thực hiện khóa luận tốt nghiệp đợt 2 - Lớp DH13LNGL

Thông báo Kỳ thi kiểm tra đánh giá Chuẩn đầu ra tiếng Anh tháng 10/2017 và thi Xếp lớp tiếng Anh cho sinh viên khóa 2017

Thông báo việc xây dựng đề cương đề tài tốt nghiệp – Lớp DH13LNGL

Kết quả kỳ thi chuẩn đầu ra tiếng Anh tại Phân hiệu Gia Lai ngày 20/8/2017

Thông báo về việc nhận chứng chỉ Quân sự

Thông báo về việc phân lớp học lại cho sinh viên học kỳ I, năm học 2017 - 2018

Thông báo về việc thi Tin học chuẩn đầu ra

Lịch thi học kỳ II, năm học 2016 - 2017 bổ sung

Thông báo về việc xét tốt nghiệp cho sinh viên, đợt III 9/2017

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ PHÒNG THI ANH VĂN CHUẨN ĐẦU RA B1 NGÀY 20/8/2017

THÔNG BÁO ÔN TIN HỌC THÁNG 8/2017 (THAY ĐỔI)

Thông báo về việc học Quân sự học kỳ II, năm học 2016 - 2017

Thông báo đóng tiền ôn và thi chuẩn đầu ra tin học(22-07-2017)

Thông báo thời gian báo cáo khóa luận tốt nghiệp lớp DH13LNGL(14-07-2017)

Thông báo về việc đăng ký học và thi chuẩn đầu ra Tin học tại Phân hiệu Gia Lai năm học 2016 - 2017(14-07-2017)

Thông báo Kỳ thi kiểm tra đánh giá Chuẩn đầu ra tiếng Anh tháng 8/2017 dành cho sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh(13-07-2017)

Thông báo về việc thời hạn nộp bài Khóa luận, Tiểu luận Tốt nghiệp khoa Quản lý đất đai và Bất động sản 7/2017(13-07-2017)

Thông báo thời gian đăng ký đề tài và nộp khóa luận tốt nghiệp lớp DH13LNGL(21-06-2017)

Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp học kỳ 3, năm học 2016 - 2017(21-06-2017)

Thông báo vể việc Xét tốt nghiệp cho sinh viên Phân hiệu Gia Lai, đợt 2 - tháng 6/2017(22-05-2017)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín tám bảy hai sáu