Thống kê

Số lần xem:
Đang xem
Toàn hệ thống:
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

Ban Quản lý Đào tạo thông báo đến sinh viên Phân hiệu Gia Lai về việc đăng ký học và thi chuẩn đầu ra Tin học gồm Tin học văn phòng và Tin học hướng chuyên ngành, cụ thể như sau:

1.     Thời gian đăng ký học: Từ 08h00 ngày 14/7/2016 đến 16h00 ngày 18/7/2017.

2.     Thời gian học dự kiến: Từ ngày 20/7/2017 đến 30/7/2017.

3.     Thời gian thi dự kiến: Ngày 31/7/2017.

4.     Địa điểm: Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tai Gia Lai.

5.     Sinh viên đăng ký học tin học download tại trang web của Trung tâm Tin học Ứng dụng - Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh nộp cho thầy: Đinh Mạnh Tiến - Ban Quản lý Đào - Phân hiệu Gia Lai.

Lưu ý:

1.  Sinh viên đăng ký học và thi tin học văn phòng (Tin A) dành cho các khóa 2013 trở về trước.

2.  Sinh viên đăng ký học và thi tin học văn phòng (Tin A) dành cho các khóa 2014, 2015, 2016.

3.  Sinh viên đăng ký học và thi tin học hướng chuyên ngành (Tin B) dành cho các khóa.

Số lần xem trang : :1842
Nhập ngày : 14-07-2017
Điều chỉnh lần cuối :01-08-2017

Thông báo của Ban Quản lý Đào tạo

Kết quả kỳ thi chuẩn đầu ra tiếng Anh tại Phân hiệu Gia Lai ngày 21/10/2017

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ

Kết quả thi tin học đợt thi chuẩn tháng 9/2017 tại Gia Lai - phần Tin học văn phòng

Danh sách sinh viên Phân hiệu Gia Lai khóa 2017 kiểm tra tiếng Anh đầu vào ngày 21/10/2017

Danh sách sinh viên Phân hiệu Gia Lai thi chuẩn đầu ra tiếng Anh ngày 21/10/2017

Kết quả thi Tin học đợt thi chuẩn tháng 9/2017 tại Phân hiệu Gia Lai

Danh sách sinh viên đăng ký học lại thành công HKI, năm học 2017 - 2018

Danh sách sinh viên Phân hiệu Gia Lai xét tốt nghiệp tháng 9/2017(30-09-2017)

Thông báo thời gian thực hiện khóa luận tốt nghiệp đợt 2 - Lớp DH13LNGL(19-09-2017)

Thông báo Kỳ thi kiểm tra đánh giá Chuẩn đầu ra tiếng Anh tháng 10/2017 và thi Xếp lớp tiếng Anh cho sinh viên khóa 2017(15-09-2017)

Thông báo việc xây dựng đề cương đề tài tốt nghiệp – Lớp DH13LNGL(15-09-2017)

Kết quả kỳ thi chuẩn đầu ra tiếng Anh tại Phân hiệu Gia Lai ngày 20/8/2017(14-09-2017)

Thông báo về việc nhận chứng chỉ Quân sự(08-09-2017)

Thông báo về việc phân lớp học lại cho sinh viên học kỳ I, năm học 2017 - 2018(08-09-2017)

Thông báo về việc thi Tin học chuẩn đầu ra(05-09-2017)

Lịch thi học kỳ II, năm học 2016 - 2017 bổ sung(30-08-2017)

Thông báo về việc xét tốt nghiệp cho sinh viên, đợt III 9/2017(21-08-2017)

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ PHÒNG THI ANH VĂN CHUẨN ĐẦU RA B1 NGÀY 20/8/2017(14-08-2017)

THÔNG BÁO ÔN TIN HỌC THÁNG 8/2017 (THAY ĐỔI)(04-08-2017)

Thông báo về việc học Quân sự học kỳ II, năm học 2016 - 2017(01-08-2017)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai hai một sáu hai