Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 1379
Toàn hệ thống: 27001
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

Ban Quản lý Đào tạo thông báo đến sinh viên Phân hiệu Gia Lai về việc đăng ký học và thi chuẩn đầu ra Tin học gồm Tin học văn phòng và Tin học hướng chuyên ngành, cụ thể như sau:

1.     Thời gian đăng ký học: Từ 08h00 ngày 14/7/2016 đến 16h00 ngày 18/7/2017.

2.     Thời gian học dự kiến: Từ ngày 20/7/2017 đến 30/7/2017.

3.     Thời gian thi dự kiến: Ngày 31/7/2017.

4.     Địa điểm: Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tai Gia Lai.

5.     Sinh viên đăng ký học tin học download tại trang web của Trung tâm Tin học Ứng dụng - Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh nộp cho thầy: Đinh Mạnh Tiến - Ban Quản lý Đào - Phân hiệu Gia Lai.

Lưu ý:

1.  Sinh viên đăng ký học và thi tin học văn phòng (Tin A) dành cho các khóa 2013 trở về trước.

2.  Sinh viên đăng ký học và thi tin học văn phòng (Tin A) dành cho các khóa 2014, 2015, 2016.

3.  Sinh viên đăng ký học và thi tin học hướng chuyên ngành (Tin B) dành cho các khóa.

Số lần xem trang : :1726
Nhập ngày : 14-07-2017
Điều chỉnh lần cuối :01-08-2017

Thông báo của Ban Quản lý Đào tạo

Thông báo thời gian thực hiện khóa luận tốt nghiệp đợt 2 - Lớp DH13LNGL

Thông báo Kỳ thi kiểm tra đánh giá Chuẩn đầu ra tiếng Anh tháng 10/2017 và thi Xếp lớp tiếng Anh cho sinh viên khóa 2017

Thông báo việc xây dựng đề cương đề tài tốt nghiệp – Lớp DH13LNGL

Kết quả kỳ thi chuẩn đầu ra tiếng Anh tại Phân hiệu Gia Lai ngày 20/8/2017

Thông báo về việc nhận chứng chỉ Quân sự

Thông báo về việc phân lớp học lại cho sinh viên học kỳ I, năm học 2017 - 2018

Thông báo về việc thi Tin học chuẩn đầu ra

Lịch thi học kỳ II, năm học 2016 - 2017 bổ sung

Thông báo về việc xét tốt nghiệp cho sinh viên, đợt III 9/2017

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ PHÒNG THI ANH VĂN CHUẨN ĐẦU RA B1 NGÀY 20/8/2017

THÔNG BÁO ÔN TIN HỌC THÁNG 8/2017 (THAY ĐỔI)

Thông báo về việc học Quân sự học kỳ II, năm học 2016 - 2017

Thông báo đóng tiền ôn và thi chuẩn đầu ra tin học(22-07-2017)

Thông báo thời gian báo cáo khóa luận tốt nghiệp lớp DH13LNGL(14-07-2017)

Thông báo Kỳ thi kiểm tra đánh giá Chuẩn đầu ra tiếng Anh tháng 8/2017 dành cho sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh(13-07-2017)

Thông báo thời gian nộp và báo cáo khóa luận tốt nghiệp lớp DH13QMGL(13-07-2017)

Thông báo về việc thời hạn nộp bài Khóa luận, Tiểu luận Tốt nghiệp khoa Quản lý đất đai và Bất động sản 7/2017(13-07-2017)

Thông báo thời gian đăng ký đề tài và nộp khóa luận tốt nghiệp lớp DH13LNGL(21-06-2017)

Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp học kỳ 3, năm học 2016 - 2017(21-06-2017)

Thông báo vể việc Xét tốt nghiệp cho sinh viên Phân hiệu Gia Lai, đợt 2 - tháng 6/2017(22-05-2017)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai hai không năm