Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 1012
Toàn hệ thống: 29514
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

Ban Quản lý Đào tạo thông báo đến sinh viên đã đăng ký ôn và thi tin học nộp tiền học phí để sắp xếp lớp học và thi chi tiết như sau:

1. Lịch học ôn:  EX nâng cao (tin B) chia làm 3 lớp: (danh sách chia lớp sẽ thông báo sau).

·     Lớp EX1:  từ ngày 1-7/8/2017

·     Lớp EX2: từ ngày 08-14/8/2017

·     Lớp EX3: Từ ngày 15-21/8/2017

2. Lịch học ôn Tin A dành cho khóa 2013 trở về trước (1 lớp – OA1) từ ngày 22-23/8/2017.

3. Lịch học ôn Tin A dành cho các khóa 2014 đến nay chia làm 2 lớp: (danh sách chia lớp sẽ thông báo sau).

·     Lớp OP 1: từ ngày 25-27/8/2017

·     Lớp OP 2: từ ngày 28-31/8/2017

4. Lịch thi sau khi kết thúc các lớp ôn tập (Lệ phí thi: 80.000/học phần)

5. Học phí ôn tập

·     EX nâng cao: 750.000đ

·     OA (tin A cho khóa 2013 trở về trước): 450.000đ

·     OP (tin A cho khóa 2014 trở về sau): 900.000đ

    Thời gian nộp học phí : Ngày 24-26 tháng 7 năm 2017. Tại Ban Quản lý Đào tạo Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai.

Ghi chú: Sinh viên lớp Quản lý tài nguyên và Môi trường và lớp Quản lý Đất đai từ khóa 2013 trở về trước đăng ký ôn và thi tin B do không đủ lớp để mở nên các bạn liên hệ ôn và thi tại trường chính.

Đề nghị sinh viên thực hiện theo đúng kế hoạch.

Số lần xem trang : :984
Nhập ngày : 22-07-2017
Điều chỉnh lần cuối :21-08-2017

Thông báo của Ban Quản lý Đào tạo

Thông báo thời gian thực hiện khóa luận tốt nghiệp đợt 2 - Lớp DH13LNGL

Thông báo Kỳ thi kiểm tra đánh giá Chuẩn đầu ra tiếng Anh tháng 10/2017 và thi Xếp lớp tiếng Anh cho sinh viên khóa 2017

Thông báo việc xây dựng đề cương đề tài tốt nghiệp – Lớp DH13LNGL

Kết quả kỳ thi chuẩn đầu ra tiếng Anh tại Phân hiệu Gia Lai ngày 20/8/2017

Thông báo về việc nhận chứng chỉ Quân sự

Thông báo về việc phân lớp học lại cho sinh viên học kỳ I, năm học 2017 - 2018

Thông báo về việc thi Tin học chuẩn đầu ra

Lịch thi học kỳ II, năm học 2016 - 2017 bổ sung

Thông báo về việc xét tốt nghiệp cho sinh viên, đợt III 9/2017

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ PHÒNG THI ANH VĂN CHUẨN ĐẦU RA B1 NGÀY 20/8/2017

THÔNG BÁO ÔN TIN HỌC THÁNG 8/2017 (THAY ĐỔI)

Thông báo về việc học Quân sự học kỳ II, năm học 2016 - 2017

Thông báo thời gian báo cáo khóa luận tốt nghiệp lớp DH13LNGL(14-07-2017)

Thông báo về việc đăng ký học và thi chuẩn đầu ra Tin học tại Phân hiệu Gia Lai năm học 2016 - 2017(14-07-2017)

Thông báo Kỳ thi kiểm tra đánh giá Chuẩn đầu ra tiếng Anh tháng 8/2017 dành cho sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh(13-07-2017)

Thông báo thời gian nộp và báo cáo khóa luận tốt nghiệp lớp DH13QMGL(13-07-2017)

Thông báo về việc thời hạn nộp bài Khóa luận, Tiểu luận Tốt nghiệp khoa Quản lý đất đai và Bất động sản 7/2017(13-07-2017)

Thông báo thời gian đăng ký đề tài và nộp khóa luận tốt nghiệp lớp DH13LNGL(21-06-2017)

Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp học kỳ 3, năm học 2016 - 2017(21-06-2017)

Thông báo vể việc Xét tốt nghiệp cho sinh viên Phân hiệu Gia Lai, đợt 2 - tháng 6/2017(22-05-2017)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu chín một tám một