Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 1387
Toàn hệ thống: 38905
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

Ban Quản lý Đào tạo thông báo đến sinh viên đã đăng ký ôn và thi tin học nộp tiền học phí để sắp xếp lớp học và thi chi tiết như sau:

1. Lịch học ôn:  EX nâng cao (tin B) chia làm 3 lớp: (danh sách chia lớp sẽ thông báo sau).

·     Lớp EX1:  từ ngày 1-7/8/2017

·     Lớp EX2: từ ngày 08-14/8/2017

·     Lớp EX3: Từ ngày 15-21/8/2017

2. Lịch học ôn Tin A dành cho khóa 2013 trở về trước (1 lớp – OA1) từ ngày 22-23/8/2017.

3. Lịch học ôn Tin A dành cho các khóa 2014 đến nay chia làm 2 lớp: (danh sách chia lớp sẽ thông báo sau).

·     Lớp OP 1: từ ngày 25-27/8/2017

·     Lớp OP 2: từ ngày 28-31/8/2017

4. Lịch thi sau khi kết thúc các lớp ôn tập (Lệ phí thi: 80.000/học phần)

5. Học phí ôn tập

·     EX nâng cao: 750.000đ

·     OA (tin A cho khóa 2013 trở về trước): 450.000đ

·     OP (tin A cho khóa 2014 trở về sau): 900.000đ

    Thời gian nộp học phí : Ngày 24-26 tháng 7 năm 2017. Tại Ban Quản lý Đào tạo Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai.

Ghi chú: Sinh viên lớp Quản lý tài nguyên và Môi trường và lớp Quản lý Đất đai từ khóa 2013 trở về trước đăng ký ôn và thi tin B do không đủ lớp để mở nên các bạn liên hệ ôn và thi tại trường chính.

Đề nghị sinh viên thực hiện theo đúng kế hoạch.

Số lần xem trang : :1353
Nhập ngày : 22-07-2017
Điều chỉnh lần cuối :21-08-2017

Thông báo của Ban Quản lý Đào tạo

Thông báo kế hoạch thực tập tốt nghiêp HKII năm học 2017-2018

Thông báo về việc học Quân sự - học kỳ II – năm học 2017 - 2018

Thông báo về việc thay đổi thời gian thi tại Phân hiệu Gia Lai

Thông báo về việc thay đổi lịch thi Tin học đại cương và Tin học chuẩn đầu ra - tháng 02/2018 tại Phân hiệu Gia Lai

Danh sách dự thi cuối kỳ môn Tin học đại cương và Tin học đợt 059/2018 (NGÀY THI 03-04/2/2018)

Danh sách sinh viên thi chuẩn đầu ra tiếng Anh ngày 03/2/2018 tại Phân hiệu Gia Lai

Thông báo về việc đăng ký cấp chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản

Thông báo kết quả đăng ký học lại học kỳ II (2017 - 2018)tại Trường ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Thông báo về việc điều chỉnh lịch thi HKI năm học 2017 - 2018 (cập nhật ngày 15/01/2018)

Thông báo về việc điều chỉnh lịch thi HKI năm học 2017-2018

Thông báo kỳ thi kiểm tra đánh giá Chuẩn đầu ra tiếng Anh dánh cho sinh viên Phân hiệu Gia Lai

Thông báo về việc đăng ký thi chuẩn đầu ra Tin học - năm 2018

Thông báo về việc kê khai thông tin để cấp bằng tốt nghiệp

Danh sách sinh viên tốt nghiệp tháng 12/2017

Thông báo điều chỉnh lịch thi học kỳ I năm học 2017-2018

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp tháng 12 năm 2017⁩

Lịch thi học kỳ I năm học 2017 - 2018 (ĐÃ ĐIỀU CHỈNH)

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian nộp khóa luận tốt nghiệp lớp DH13LNGL

Thông báo xét tốt nghiệp cho sinh viên - đợt IV - tháng 12 năm 2017

Thông báo đăng ký học lại HKII năm học 2017-2018(24-11-2017)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một một bảy chín một