Thống kê

Số lần xem:
Đang xem
Toàn hệ thống:
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

Ban Quản lý Đào tạo thông báo đến sinh viên đã đăng ký ôn và thi tin học nộp tiền học phí để sắp xếp lớp học và thi chi tiết như sau:

1. Lịch học ôn:  EX nâng cao (tin B) chia làm 3 lớp: (danh sách chia lớp sẽ thông báo sau).

·     Lớp EX1:  từ ngày 1-7/8/2017

·     Lớp EX2: từ ngày 08-14/8/2017

·     Lớp EX3: Từ ngày 15-21/8/2017

2. Lịch học ôn Tin A dành cho khóa 2013 trở về trước (1 lớp – OA1) từ ngày 22-23/8/2017.

3. Lịch học ôn Tin A dành cho các khóa 2014 đến nay chia làm 2 lớp: (danh sách chia lớp sẽ thông báo sau).

·     Lớp OP 1: từ ngày 25-27/8/2017

·     Lớp OP 2: từ ngày 28-31/8/2017

4. Lịch thi sau khi kết thúc các lớp ôn tập (Lệ phí thi: 80.000/học phần)

5. Học phí ôn tập

·     EX nâng cao: 750.000đ

·     OA (tin A cho khóa 2013 trở về trước): 450.000đ

·     OP (tin A cho khóa 2014 trở về sau): 900.000đ

    Thời gian nộp học phí : Ngày 24-26 tháng 7 năm 2017. Tại Ban Quản lý Đào tạo Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai.

Ghi chú: Sinh viên lớp Quản lý tài nguyên và Môi trường và lớp Quản lý Đất đai từ khóa 2013 trở về trước đăng ký ôn và thi tin B do không đủ lớp để mở nên các bạn liên hệ ôn và thi tại trường chính.

Đề nghị sinh viên thực hiện theo đúng kế hoạch.

Số lần xem trang : :1101
Nhập ngày : 22-07-2017
Điều chỉnh lần cuối :21-08-2017

Thông báo của Ban Quản lý Đào tạo

Kết quả kỳ thi chuẩn đầu ra tiếng Anh tại Phân hiệu Gia Lai ngày 21/10/2017

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ

Kết quả thi tin học đợt thi chuẩn tháng 9/2017 tại Gia Lai - phần Tin học văn phòng

Danh sách sinh viên Phân hiệu Gia Lai khóa 2017 kiểm tra tiếng Anh đầu vào ngày 21/10/2017

Danh sách sinh viên Phân hiệu Gia Lai thi chuẩn đầu ra tiếng Anh ngày 21/10/2017

Kết quả thi Tin học đợt thi chuẩn tháng 9/2017 tại Phân hiệu Gia Lai

Danh sách sinh viên đăng ký học lại thành công HKI, năm học 2017 - 2018

Danh sách sinh viên Phân hiệu Gia Lai xét tốt nghiệp tháng 9/2017(30-09-2017)

Thông báo thời gian thực hiện khóa luận tốt nghiệp đợt 2 - Lớp DH13LNGL(19-09-2017)

Thông báo Kỳ thi kiểm tra đánh giá Chuẩn đầu ra tiếng Anh tháng 10/2017 và thi Xếp lớp tiếng Anh cho sinh viên khóa 2017(15-09-2017)

Thông báo việc xây dựng đề cương đề tài tốt nghiệp – Lớp DH13LNGL(15-09-2017)

Kết quả kỳ thi chuẩn đầu ra tiếng Anh tại Phân hiệu Gia Lai ngày 20/8/2017(14-09-2017)

Thông báo về việc nhận chứng chỉ Quân sự(08-09-2017)

Thông báo về việc phân lớp học lại cho sinh viên học kỳ I, năm học 2017 - 2018(08-09-2017)

Thông báo về việc thi Tin học chuẩn đầu ra(05-09-2017)

Lịch thi học kỳ II, năm học 2016 - 2017 bổ sung(30-08-2017)

Thông báo về việc xét tốt nghiệp cho sinh viên, đợt III 9/2017(21-08-2017)

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ PHÒNG THI ANH VĂN CHUẨN ĐẦU RA B1 NGÀY 20/8/2017(14-08-2017)

THÔNG BÁO ÔN TIN HỌC THÁNG 8/2017 (THAY ĐỔI)(04-08-2017)

Thông báo về việc học Quân sự học kỳ II, năm học 2016 - 2017(01-08-2017)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn hai chín bảy bốn