Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 585
Toàn hệ thống: 13540
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

1. Thời gian nhận hồ sơ xét Miễn giảm học phí

- Sinh viên làm hồ sơ xét Miễn giảm học phí cần thực hiện các thủ tục như sau:

+ Từ ngày 06/09/2017 đến 22/09/2017: Ban Công tác Sinh viên nhận hồ sơ xét Miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2017-2018.

+ Sau ngày 09/10/2017: Ban Công tác Sinh viên thực hiện xét Miễn giảm học phí và công bố danh sách sinh viên được Miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2017-2018.

2. Yêu cầu về hồ sơ xét miễn, giảm học phí

 Sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí nộp một bộ hồ sơ gồm:

−   Đơn xin Miễn, giảm học phí (TẢI VỀ);

−   Bản sao giấy khai sinh;

−  Giấy chứng nhận do phòng Lao động – Thương binh & xã hội cấp huyện cấp chứng nhận diện chính sách (con thương binh, con bệnh binh, con người hưởng chính sách như thương binh, con người có công cách mạng, con người nhiễm chất độc hóa học…)

-   Sinh viên nộp bản sao có công chứng giấy tờ nói trên (thời gian công chứng chưa quá một năm tính đến ngày nộp hồ sơ), kèm bản chính để đối chiếu.

3. Danh sách tạm thời được miễn giảm học phí và đối chiếu hồ sơ

Nhà trường thông báo danh sách sinh viên tạm thời được Miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2017-2018  (Danh sách tạm thời dựa trên quyết định MGHP học kỳ 2 năm học 2016 - 2017: TẢI VỀ). Sinh viên không có tên trong danh sách tạm thời vui lòng liên hệ Ban Công tác sinh viên (gặp cô Lý - phòng H108 – Phân hiệu Gia Lai) để làm mới hồ sơ thực hiện theo nghị định 86. (Sau thời gian trên Ban Công tác Sinh viên sẽ không giải quyết khiếu nại liên quan đến MGHP học kỳ I năm học 2017-2018).

Trân trọng thông báo.

Số lần xem trang : :496
Nhập ngày : 06-09-2017
Điều chỉnh lần cuối :16-10-2017

Thông báo của Ban Công tác sinh viên

Thông báo đánh giá rèn luyện của sinh viên HKI năm học 2017-2018

Thông báo dự Lễ tốt nghiệp đợt 4/2017 tại Phân hiệu Gia Lai (ngày 31/01/2018)(29-01-2018)

Thông báo về việc tham dự Lễ tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp đợt 4 năm 2017(18-01-2018)

Thông báo về học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2016-2017(12-01-2018)

Thông báo Miễn giảm học phí và Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2017-2018(12-01-2018)

Thông báo xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2016 – 2017(07-12-2017)

Thông báo dự Lễ tốt nghiệp đợt 3/2017 tại Phân hiệu Gia Lai (ngày 27/11/2017)(21-11-2017)

Thông báo đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên HKII năm học 2016 - 2017(27-09-2017)

Thông báo về việc làm lại thẻ sinh viên lần 1 (năm học 2017 - 2018)(15-09-2017)

Câu hỏi viết bài thu hoạch cuối khóa tuần sinh hoạt Công dân - HSSV năm 2017(13-09-2017)

Thông báo xét học bổng học kỳ I năm học 2016 - 2017(13-09-2017)

Thông báo về việc thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2017 - 2018(06-09-2017)

Thông báo Thu hồi sách cuối năm học 2016 - 2017(07-06-2017)

Thông báo về việc làm lại thẻ sinh viên lần 1 (năm 2017) (26-04-2017)

Thông báo về quỹ học bổng Vingroup(07-04-2017)

Thông báo về việc Xét học bổng học kỳ II năm học 2015 - 2016 và danh sách kèm theo (14-03-2017)

Thông báo về việc làm thẻ sinh viên tạm thời (23-02-2017)

Thông báo về việc đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2016-2017 (16-02-2017)

Thông báo về việc nôp hồ sơ xét miễm giảm học phí học kỳ II năm học 2016-2017 (13-02-2017)

Thông báo về việc nộp sổ nội ngoại trú (05-12-2016)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu chín không bốn chín