Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 260
Toàn hệ thống: 9467
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

Ban Quản lý Đào tạo Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai thông báo đến sinh viên Phân hiệu Gia Lai về việc thi Chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên từ khóa 2016 trở về trước và thi Xếp lớp tiếng Anh cho sinh viên khóa 2017, cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm thi:

 - Thời gian thi: Thứ 7, ngày 21 tháng 10 năm 2017

 - Địa điểm thi: Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai.

2.Danh sách ca thi và phòng thi:

 Ban Quản lý Đào tạo sẽ niêm yết danh sách ca thi và phòng thi chính thức trên thông báo của Ban Quản lý Đào tạo tại Website Phân hiệu Gia Lai từ ngày 18/10/2017

3. Điều kiện đăng ký thi Chuẩn đầu ra tiếng Anh:

- Sinh viên nộp lệ phí thi: 50.000đ  tại Ban Quản lý Đào tạo – Phân hiệu Gia Lai.

- Sinh viên điền đầy đủ thông tin vào 02 phiếu đăng ký dự thi Chuẩn đầu ra tiếng Anh và nộp Phiếu đăng ký dự thi có dán 01 ảnh 3*4 (ảnh chụp không quá 06 tháng) tại Ban Quản lý Đào tạo - Phân hiệu Gia Lai.

- Mẫu Phiếu đăng ký dự thi: TẢI VỀ.

3. Thời gian nộp phiếu đăng ký thi Chuẩn đầu ra tiếng Anh:

- Từ ngày 18/9/2017 đến 16h00 ngày 22/9/2017.

Lưu ý:

- Sinh viên tham gia kỳ thi Chuẩn đầu ra tiếng Anh và thi Xếp lớp tiếng Anh phải mang theo thẻ sinh viên (Những giấy tờ khác không chấp nhận).

- Sinh viên khóa 2014, 2015, 2016 đăng ký thi Chuẩn đầu ra tiếng Anh phải hoàn thành 02 học phần Anh văn 1 và Anh văn 2 hoặc thuộc diện miễn học tiếng Anh. 

 

Số lần xem trang : :1173
Nhập ngày : 15-09-2017
Điều chỉnh lần cuối :16-10-2017

Thông báo của Ban Quản lý Đào tạo

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp tháng 12 năm 2017⁩

Lịch thi học kỳ I năm học 2017 - 2018

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian nộp khóa luận tốt nghiệp lớp DH13LNGL

Thông báo xét tốt nghiệp cho sinh viên - đợt IV - tháng 12 năm 2017

Thông báo đăng ký học lại HKII năm học 2017-2018

Kết quả kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào năm 2017 tại Phân hiệu Gia Lai

Kết quả kỳ thi chuẩn đầu ra tiếng Anh tại Phân hiệu Gia Lai ngày 21/10/2017

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ

Kết quả thi tin học đợt thi chuẩn tháng 9/2017 tại Gia Lai - phần Tin học văn phòng

Danh sách sinh viên Phân hiệu Gia Lai khóa 2017 kiểm tra tiếng Anh đầu vào ngày 21/10/2017

Danh sách sinh viên Phân hiệu Gia Lai thi chuẩn đầu ra tiếng Anh ngày 21/10/2017

Kết quả thi Tin học đợt thi chuẩn tháng 9/2017 tại Phân hiệu Gia Lai

Danh sách sinh viên đăng ký học lại thành công HKI, năm học 2017 - 2018

Danh sách sinh viên Phân hiệu Gia Lai xét tốt nghiệp tháng 9/2017(30-09-2017)

Thông báo thời gian thực hiện khóa luận tốt nghiệp đợt 2 - Lớp DH13LNGL(19-09-2017)

Thông báo việc xây dựng đề cương đề tài tốt nghiệp – Lớp DH13LNGL(15-09-2017)

Kết quả kỳ thi chuẩn đầu ra tiếng Anh tại Phân hiệu Gia Lai ngày 20/8/2017(14-09-2017)

Thông báo về việc nhận chứng chỉ Quân sự(08-09-2017)

Thông báo về việc phân lớp học lại cho sinh viên học kỳ I, năm học 2017 - 2018(08-09-2017)

Thông báo về việc thi Tin học chuẩn đầu ra(05-09-2017)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai bảy tám bảy tám