Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 564
Toàn hệ thống: 13494
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

    Ban Công tác Sinh viên - Phân hiệu Gia Lai nhận hồ sơ xét Miễn giảm học phí và Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2017-2018 từ ngày 11/01/2018 đến 20/01/2018.

    - Ban Công tác sinh viên thông báo danh sách sinh viên tạm thời được Miễn giảm học phí và Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2017-2018 (Danh sách tạm thời dựa trên quyết định MGHP học kỳ I năm học 2017 - 2018).

    - Sinh viên thuộc diện miễn giảm học phí và Hỗ trợ chi phí học tập là đồng bào dân tộc thiểu số hộ nghèo, hộ cận nghèo vui lòng liên hệ Ban Công tác sinh viên để đối chiếu hồ sơ.
 
    - Sinh viên không có tên trong danh sách tạm thời vui lòng liên hệ Ban Công tác sinh viên để làm mới hồ sơ thực hiện theo nghị định 86.
   
    - Mọi chi tiết xem file đính kèm hoặc liên hệ cô Lý - phòng H108 (Ban CTSV).

    Thông báo về việc thực hiện miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2017 - 2018: TẢI VỀ.

    Thông báo về việc thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2017 - 2018: TẢI VỀ.

    Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập: TẢI VỀ.

    Đơn đề nghị miễn, giảm học phí: TẢI VỀ.

    Danh sách tạm thời được hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2017 - 2018: TẢI VỀ.

    Danh sách sinh viên được miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2017 - 2018: TẢI VỀ.

Số lần xem trang : :251
Nhập ngày : 12-01-2018
Điều chỉnh lần cuối :26-02-2018

Thông báo của Ban Công tác sinh viên

Thông báo đánh giá rèn luyện của sinh viên HKI năm học 2017-2018

Thông báo dự Lễ tốt nghiệp đợt 4/2017 tại Phân hiệu Gia Lai (ngày 31/01/2018)(29-01-2018)

Thông báo về việc tham dự Lễ tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp đợt 4 năm 2017(18-01-2018)

Thông báo về học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2016-2017(12-01-2018)

Thông báo xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2016 – 2017(07-12-2017)

Thông báo dự Lễ tốt nghiệp đợt 3/2017 tại Phân hiệu Gia Lai (ngày 27/11/2017)(21-11-2017)

Thông báo đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên HKII năm học 2016 - 2017(27-09-2017)

Thông báo về việc làm lại thẻ sinh viên lần 1 (năm học 2017 - 2018)(15-09-2017)

Câu hỏi viết bài thu hoạch cuối khóa tuần sinh hoạt Công dân - HSSV năm 2017(13-09-2017)

Thông báo xét học bổng học kỳ I năm học 2016 - 2017(13-09-2017)

Thông báo về việc thực hiện miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2017 - 2018(06-09-2017)

Thông báo về việc thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2017 - 2018(06-09-2017)

Thông báo Thu hồi sách cuối năm học 2016 - 2017(07-06-2017)

Thông báo về việc làm lại thẻ sinh viên lần 1 (năm 2017) (26-04-2017)

Thông báo về quỹ học bổng Vingroup(07-04-2017)

Thông báo về việc Xét học bổng học kỳ II năm học 2015 - 2016 và danh sách kèm theo (14-03-2017)

Thông báo về việc làm thẻ sinh viên tạm thời (23-02-2017)

Thông báo về việc đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2016-2017 (16-02-2017)

Thông báo về việc nôp hồ sơ xét miễm giảm học phí học kỳ II năm học 2016-2017 (13-02-2017)

Thông báo về việc nộp sổ nội ngoại trú (05-12-2016)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám bảy hai tám chín