Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 1368
Toàn hệ thống: 38768
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tại Gia Lai (Phân hiệu Gia Lai) thông báo đến cán bộ - giảng viên (CB-GV) đang công tác tại Phân hiệu về việc xét hết thời gian tập sự như sau:

1. Trình tự, thủ tục, hồ sơ tập sự và xét hết tập sự.

- Viên chức bắt đầu thời gian tập sự phải làm các giấy tờ sau:

+ Đơn xin thực tập giảng dạy dành cho giảng viên (TẢI VỀ).

+ Đơn xin tập sự dành cho ngạch khác (TẢI VỀ).

+ Đề cương tập sự (TẢI VỀ). Đề cương tập sự bao gồm những công việc mà viên chức sẽ thực hiện theo quy định (tùy theo ngạch được tuyển dụng) có sự phê duyệt của Lãnh đạo Phân hiệu. 

- Sau thời gian tập sự theo như quyết định phân công tập sự, viên chức tập sự phải hoàn chỉnh và nộp cho Ban Tổ chức – Hành chính của Phân hiệu Gia Lai các giấy tờ để xét hết tập sự gồm:

+ Đơn đề nghị xét hết tập sự (TẢI VỀ).

+ Báo cáo công việc đã thực hiện theo như Đề cương tập sự.

+ Bản tự đánh giá quá trình công tác trong thời gian tập sự (TẢI VỀ).

+ Bản nhận xét viên chức tập sự (TẢI VỀ).

+ Biên bản giảng thử dành cho viên chức ngạch giảng viên (TẢI VỀ).

+ Biên bản họp đánh giá thời gian tập sự dành cho viên chức ngạch hành chính (TẢI VỀ).

+ Chứng chỉ dành cho viên chức ngạch giảng viên: chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên, Triết học Sau đại học, chứng chỉ Ielts 6.0 hoặc Toefl 500 (trình độ ngoại ngữ bậc 2 - A2), trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

+ Chứng chỉ dành cho viên chức ngạch hành chính (chuyên viên, chuyên viên cao đẳng): chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý Nhà nước trình độ chuyên viên, trình độ ngoại ngữ bậc 2 - A2trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

+ Chứng chỉ dành cho viên chức ngạch khoa học công nghệ (kỹ thuật viên, kỹ sư…): chứng chỉ bồi dưỡng kỹ sư, trình độ ngoại ngữ bậc 2 - A2trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

+ Chứng chỉ dành cho viên chức ngạch kế toán (kế toán viên, kế toán viên cao đẳng…): chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kế toán viên, ngoại ngữ trình độ B, tin học văn phòng trình độ A.

2. Gia hạn thời gian tập sự

Đối với viên chức đã hết thời gian tập sự nhưng chưa hoàn thành các chứng chỉ như chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên, Triết học Sau đại học, chứng chỉ Bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước trình độ chuyên viên phải làm đơn xin gia hạn thời gian tập sự (TẢI VỀ). Sau thời gian gia hạn nhưng viên chức vẫn không có các chứng chỉ trên thì xét không hoàn thành nhiệm vụ.

                                                                                                  BAN TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lần xem trang : :4470
Nhập ngày : 13-05-2011
Điều chỉnh lần cuối :02-11-2015

Tập sự, thử việc (TC-HC)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín hai bảy một sáu