Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 514
Toàn hệ thống: 17568
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

Ngành đào tạo

v     Thạc sĩ Quản lý

v     Thạc sĩ Quản lý (Doanh nhân & Đổi mới)

v     Thạc sĩ Quản lý (Quản lý nguồn nhân lực) .

Mỗi học bổng trị giá $5000 và sẽ được giải ngân như nhau cho các học trình ghi danh trong suốt thời gian khóa học.

Điều kiện đăng kí :

v     Bạn phải là công dân của một quốc gia khác ngoài nước Úc và New Zealand.

v     Bạn phải đáp ứng tất cả các yêu cầu đầu vào.

v     Bạn phải nhận được Thư Đề nghị từ Đại học La Trobe với một ngày bắt đầu học kỳ 1 năm 2014 với một trong các khóa học sau đây :

Thạc sĩ Quản lý, Thạc sĩ Quản lý (Doanh nhân & Đổi mới), Thạc sĩ Quản lý (quản lý nhân sự).

v     Bạn phải có bằng đại học với điểm trung bình tối thiểu 70%.

v     Cấp bậc và thâm niên kinh nghiệm làm việc cũng sẽ được xem xét.

v     Bạn cần phải đáp ứng yêu cầu đặt ra của các khóa học và yêu cầu trình độ tiếng Anh vào ngày bắt đầu.

Qui trình đăng kí :

v     Gửi mẫu đơn của bạn (PDF 80KB) đển trang web http: // international -at- latrobe.edu.au.

v     Bạn sẽ nhận được thư chấp nhận học bổng qua e-mail.

v     Gửi thư trao học bổng và thư chấp nhận của trường đến nhân viên nhận hồ sơ (chi tiết liên lạc sẽ được cung cấp) trước thời hạn nhận được xác định trong thư trao học bổng của bạn.

Hạn chót nộp đơn: 31 tháng 1 năm 2014 .

(Nguồn: http://scholarship-positions.com/)

 

Số lần xem trang : :4012
Nhập ngày : 12-12-2013
Điều chỉnh lần cuối :

Học bổng (NCKH&HTQT)

HỌC BỔNG CỦA HỘI LIÊN HIỆP NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG NAM Á (11-03-2014)

HỌC BỔNG SAU ĐẠI HỌC NEWZEALAND NĂM 2015(07-03-2014)

HỌC BỔNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO VIỆT NAM (JDS) NĂM 2014 (02-10-2013)

Học bổng nghề ENDEAVOUR(22-05-2013)

HỌC BỔNG THẠC SĨ CHÍNH PHỦ INDONESIA 2013-2014(10-04-2013)

CHƯƠNG TRÌNH AGROSTUDY VÀ ARAVA TẠI ISRAEL(05-03-2013)

Học bổng chính phủ Australia – ADS 2014(21-01-2013)

HỌC BỔNG TIẾN SĨ VẬT LÍ QUỐC TẾ SUT(22-09-2012)

HỌC BỔNG NEW ZEALAND tại VIỆT NAM(21-06-2012)

HỌC BỔNG DAAD(18-06-2012)

Học bổng Thạc sỹ toàn phần Panasonic tại Nhật Bản 2013 (21-02-2012)

Học bổng của chính phủ Trung Quốc 2012 - 2013 (21-02-2012)

Chương trình trao đổi SV PAX 2012(03-01-2012)

Học bổng song phương Bỉ, 2011 - 2012(25-10-2011)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một ba sáu hai bốn