Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 1564
Toàn hệ thống: 42935
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

         Ban Công tác Sinh viên - Phân hiệu Gia Lai Thông báo tới Giáo viên chủ nhiệm, Ban cán sự, Ban chấp hành các lớp cùng toàn thể Sinh viên học tại Phân hiệu Gia Lai nội dung Thông báo như sau:

- Thời hạn đánh giá điểm rèn luyện như sau:

      + Đối với cá nhân: Sinh viên tự đánh giá cá nhân từ ngày 16/03/2015 đến hết ngày 17/03/2015.

      + Đối với tập thể: Giáo viên chủ nhiệm tổ chức họp bình xét điểm rèn luyện cá nhân học kỳ I năm học 2014-2015 trước ngày 02/04/2015 và gửi một bản giấy có điểm từng cá nhân cho Ban Công tác Sinh viên . Đại diện lớp đánh giá điểm rèn luyện cá nhân cho từng cá nhân thuộc lớp mình từ ngày 02/04/2015 đến hết ngày 03/04/2015.

- Qua ngày thông báo trên Sinh viên liên hệ trực tiếp Ban Công tác Sinh viên - Phân hiệu Gia Lai để giải quyết, mọi chi tiết liên hệ Thầy Lê Minh Sơn - Ban Công tác Sinh viên.

- Xen thông báo hướng dẫn chấm điểm rèn luyện tại đây.

- Xem quy định thời gian tổ chức chấm điểm rèn luyện tại đây.

Địa chỉ đánh giá điểm rèn luyện cá nhân học kỳ I năm học 2014-2015: http://drl.hcmuaf.edu.vn/

Số lần xem trang : :4518
Nhập ngày : 10-03-2015
Điều chỉnh lần cuối :10-09-2015

Thông báo của Ban Công tác sinh viên

Thông báo về việc tham dự Lễ tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp đợt 4 năm 2017

Thông báo về học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2016-2017

Thông báo Miễn giảm học phí và Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2017-2018

Thông báo xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2016 – 2017

Thông báo dự Lễ tốt nghiệp đợt 3/2017 tại Phân hiệu Gia Lai (ngày 27/11/2017)

Thông báo đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên HKII năm học 2016 - 2017(27-09-2017)

Thông báo về việc làm lại thẻ sinh viên lần 1 (năm học 2017 - 2018)(15-09-2017)

Câu hỏi viết bài thu hoạch cuối khóa tuần sinh hoạt Công dân - HSSV năm 2017(13-09-2017)

Thông báo xét học bổng học kỳ I năm học 2016 - 2017(13-09-2017)

Thông báo về việc thực hiện miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2017 - 2018(06-09-2017)

Thông báo về việc thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2017 - 2018(06-09-2017)

Thông báo Thu hồi sách cuối năm học 2016 - 2017(07-06-2017)

Thông báo về việc làm lại thẻ sinh viên lần 1 (năm 2017) (26-04-2017)

Thông báo về quỹ học bổng Vingroup(07-04-2017)

Thông báo về việc Xét học bổng học kỳ II năm học 2015 - 2016 và danh sách kèm theo (14-03-2017)

Thông báo về việc làm thẻ sinh viên tạm thời (23-02-2017)

Thông báo về việc đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2016-2017 (16-02-2017)

Thông báo về việc nôp hồ sơ xét miễm giảm học phí học kỳ II năm học 2016-2017 (13-02-2017)

Thông báo về việc nộp sổ nội ngoại trú (05-12-2016)

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp đợt 3 năm 2016 ngày 18/10/2016(14-10-2016)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín năm một một không